Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
VERDİĞİ DERSLER
İstatistiksel Kalite Kontrol, Lisans, 2017-2018
Matematiksel İstatistik, Lisans, 2017-2018
Bayesçi Veri Analizi , Yüksek Lisans, 2017-2018
Bilimsel Düşünme ve İstatistik, Lisans, 2017-2018
Bilim Tarihi, Lisans, 2017-2018
Çok Değişkenli İstatistik 1, Lisans, 2017-2018
Yöneylem Araştırmasına Giriş, Lisans, 2017-2018
Mühendislik İstatistiği, Lisans, 2017-2018
Yöneylem Araştırması, Lisans, 2017-2018
İstatistik Teorisine Giriş, Doktora, 2017-2018
Matematiksel İstatistiğe Giriş, Lisans, 2017-2018
İleri Regresyon Analizi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kategorik Veri Analizi, Lisans, 2013-2014
Olasılık ve İstatistik, Lisans, 2012-2013
İstatistik, Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Kurnaz, "A New Robust Penalized Estimator for Linear and Logistic Regression", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, N.Tak, "Recurrent Type-I Fuzzy Functions Approach for Time Series Forecasting", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Doktora, D.Tetik Küçükelçi, "Doğrusal Olmayan Regresyonda Diferansiyel Gelişim Algoritması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, E.Yıldırım, "Dinamik Programlama ve İstatistiksel Bazlı Uygulamalar", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, B.Gümüş, "Sıra İstatistiklerinin Denizcilik Sektöründe Uygulanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, K.Gahayr, "Bayesian Estimation for Multinomial Logistic Regression", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, G.Dinçer, "Entropi Kavramının İstatistikteki Bazı Uygulamaları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kara, "Doğrusal Olmayan Regresyonda Asimptotik Yöntemle Bootstrap Örneklemesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Çevik, "Doğrusal Olmayan Bayesçi Regresyon ve Yükses Frekanslı Seslerde Bir Uygulama", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, E.Varan, "Sistem Güvenilirliği Analizi ve Bir Uygulama", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, E.Sonur Tokuvar, "Türkiye İthalatının Ridge Regresyonla Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Yüksek Lisans, C.Cılız, "Bayesgil Regresyon Analizi ile Pırlanta Fiyatlarının İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, Z.Şahinbaşoğlu, "Doğrusal Olmayan Regresyonda Bazı Eğrisellik Ölçüleri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E.Öztürk, "Regresyon Diyagnostikleri ve Sapan Değerler", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, H.Yeşilyurt, "Poisson Regresyon Modeli ve Türkiye’deki Boşanma İstatistiklerine Uygulanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, M.Yüce, "Doğrusal Olmayan Regresyonda Değişen Varyans ve İlgili Uygulamalar", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi