Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ağaçcioğlu H., Doğan A., Kesgin E., " Rainfall simulator for investigating sports field drainage processes", MEASUREMENT, vol.125, pp.360-370, 2018 (Link)
Ağaçcioğlu H., "LIVE BED SCOUR AT A SIDE WEIR INTERSECTION LOCATED ON AN ALLUVIAL CHANNEL", IRRIGATION AND DRAINAGE, vol.62, pp.488-500, 2013 (Link)
Önen F., Ağaçcioğlu H., "LIVE BED SCOUR AT A SIDE-WEIR INTERSECTION LOCATED ON AN ALLUVIAL CHANNEL", Irrigation and Drainage, vol.62, pp.488-500, 2013 (Link)
Ağaçcioğlu H., "Discharge coefficient of side weirs in curved channels", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, vol.165, pp.339-352, 2012 (Link)
Ağaçcioğlu H., "Discharging capacity of rectangular side weirs in straight open channels", FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, vol.22, pp.319-330, 2011 (Link)
Ağaçcioğlu H., "Discharge coefficient of a semi elliptical side weir in subcritical flow", FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, vol.22, pp.25-32, 2011 (Link)
Ağaçcioğlu H., "Discharge Capacity of Labyrinth Side Weir Located on a Straight Channel", JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE, vol.136, pp.37-46, 2010 (Link)
Ağaçcioğlu H., "Local scours around side-weirs located on alluvial bends", TEKNIK DERGI, vol.18, pp.4035-4053, 2007
Ağaçcioğlu H., "Scour at a side-weir intersection located on an alluvial river", NORDIC HYDROLOGY, vol.38, pp.165-176, 2007
Ağaçcioğlu H., "Scour around a side weir at a 30 section of a 180 alluvial curved channel", IRRIGATION AND DRAINAGE, vol.56, pp.423-438, 2007 (Link)
Ağaçcioğlu H., "Clear-water scour at a side-weir intersection along the bend", IRRIGATION AND DRAINAGE, vol.54, pp.553-569, 2005
Ağaçcioğlu H., "Discharge coefficient of a triangular side-weir located on a curved channel", JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE, vol.130, pp.410-423, 2004
Ağaçcioğlu H., Yüksel Y., "Side Weir Flow in Curved Channels", JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE, vol.124, pp.163-175, 1998 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Önen F., Ağaçcioğlu H., "Hareketli Tabanlı Akarsularda Yan Savak Civarındaki Oyulma Derinliklerinin Belirlenmesi", Sigma YTÜ Dergisi, cilt.1, ss.21-33, 2006
Ağaçcioğlu H., "Sentetik Birim Hidrograf Metotlarının Batı Akdeniz Bölgesi Akarsularına Uygulanması", YTÜ Dergisi, cilt.1, ss.45-56, 2000
Coşar A., Ağaçcioğlu H., Sebahattin Ü., "Kıvrımlı Kanallara Yerleştirilen Üçgen Yan Savakların Debi Katsayısının Araştırılması", YTÜ Dergisi, cilt.4, ss.113-115, 1999
Kilit Z., Ağaçcioğlu H., Yüksel Y., "Su Dağıtım Şebekelerinin Nümerik Çözümü ve Bir Uygulama", YTÜ Dergisi, cilt.3, ss.22-31, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kesgin E., Doğan A., Ağaçcioğlu H., "A New Laboratory Scale Apparatus for Evaluation of Sports Field Drainage Process", International Academy of Science, Technology, Engineering and Management (IASTEM), San Fransisco, A.B.D., , vol.1, pp.1-4
Doğan A., Rukundo E., Ağaçcioğlu H., Kesgin E., "Simulation Of Drainage Process In Sport Fields Subject To Various Rainfall Intensities And Various Drainage Layer Orientations", 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeşte, MACARISTAN, , vol.1, pp.408-408
Doğan A., Ağaçcioğlu H., Kesgin E., "Simulation Of Drainage Process In Sport Fields Subject To Various Rainfall Intensities And Various Drainage Layer Orientations", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, cilt.vol.1, ss.408-408
Doğan A., Kesgin E., Ağaçcioğlu H., "Evaluation of Sports Field Drainage with Developing a LaboratoryScale Apparatus", III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapeşte, MACARISTAN, , vol.1, pp.547-547
Kesgin E., Doğan A., Ağaçcioğlu H., "A New Laboratory Scale Apparatus for Evaluation of Sports Field Drainage Process", International Academy of Science, Technology, Engineering and Management, San Francisco, A.B.D., 20-21 Ekim 2017, pp.1-4
Doğan A., Kesgin E., Ağaçcioğlu H., "Evaluation of Sports Field Drainage with Developing a LaboratoryScale Apparatus", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, ss.547-547
Fevziye Ayça V., Ağaçcioğlu H., "The effect of the side weir crest heigth to scour clay sand mixed sediments", International conference on Civil Angineering and Arcitecture, berlin, ALMANYA, , pp.2061-2066
Saraçoğlu F.A., Ağaçcioğlu H., "The effect of the side weir to local scour on cohosive bed material", ICESA 2014, ,
Saraçoğlu F.A., Ağaçcioğlu H., Berilgen M.M., "Kohezyonlu taban malzemeli bir kanalda yan savak etrafında oluşan yerel oyulma derinliğinin incelenmesi", 100. yıl teknik Kongresi, TÜRKIYE,
Saraçoğlu F.A., Ağaçcioğlu H., "Kohezyınlu tabanda yan savak etrafında oluşan yerel oyulma derinliğinin zamanla değişimi", 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Saraçoğlu F.A., Yilmaz D., Ağaçcioğlu H., Berilgen M.M., "Local scour around the side weir on cohosive bed material", Hydro 2011, ,
Emiroğlu M.E., Kaya N., Ağaçcioğlu H., "Labirent Yan Savaklar", 4.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., "Hareketli Tabanlı Akarsularda Labirent Yan Savak Bölgesinde Oluşan Yerel Oyulmalar", 4. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE,
İsmailoğlu M. L., Ağaçcioğlu H., "Akarsu Kıvrımlarını Geçen Daire Kesitli Boru Hatları Etrafındaki Oyulma Derinliklerinin İncelenmesi", 7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, TÜRKIYE,
Akdeniz S., Ağaçcioğlu H., "Güney Ege Akarsularında Sentetik Birim Hidrograf Metotlarının Akım Verileri İle Karşılaştırılması", DSİ 1. Ulusal Taşkın Sempozyumu, TÜRKIYE,
İzgi B., Ağaçcioğlu H., "Akarsu Kıvrımlarını Geçen Kutu Kesitli Boru Hatları Etrafındaki Oyulma Derinliklerinin İncelenmesi", 7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., "Hareketli Tabanlı Kıvrımlı Kanallarda Yan Savak Bölgesinde Temiz Su Oyulmasının İncelenmesi", 7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, TÜRKIYE,
Coşar A., Ağaçcioğlu H., "Hareketli Tabanlı Kıvrımlı Kanallara Yerleştirilen Yan Savak Bölgesindeki Yerel Oyulmalar", DSİ, 2. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Coşar A., Ağaçcioğlu H., "İstanbul Yerleşiminde Atıksu Kanallarına Verilen Yağmur suyu Yüklerinin Tayini", DSİ 2.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., Toprak Z.F., "Hareketli Tabanlı Akarsulara Yerleştirilen Yan Savak Bölgesindeki Yerel Oyulmalar", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS’2005, TÜRKIYE,
Yildirim İ., Ağaçcioğlu H., "Akarsuları Geçen Boru Hatları Etrafındaki Oyulma Derinliklerinin İncelenmesi", İMO !7.Teknik Kongre, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., "Alluvial Tabanlı Akarsularda Yanal Akımın Denge Oyulma Derinliğine Etkisi", İMO 17.Teknik Kongre, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., Coşar A., "Küçükçekmece Yerleşiminde Atıksu Kanallarına Verilen Yağmur suyu Yüklerinin Belirlenmesi", Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, TÜRKIYE,
Coşar A., Ağaçcioğlu H., "Meskun Yerlerde Dere Islah Çalışmaları", 4.GAP Mühendislik Kongresi, TÜRKIYE,
Coşar A., Ağaçcioğlu H., "Kıvrımlı Kanallara Yerleştirilen Üçgen Yan Savakların Debi Katsayısının Araştırılması", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongre, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., Coşar A., Üç S., "Hareketli Tabanlı Akarsularda Yanal Akımların Hidrodinamiğinin İncelenmesi", İnşaat Mühenidisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongre, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., "The effect of the bend on the discharge coefficient of a triangular side-weir", 8th International Symposium Stochastic Hydraulics, , Temmuz 2000
Ağaçcioğlu H., Coşar A., "DSİ ve Mockus Sentetik Birim Hidrograf Metodlarının Batı Akdeniz Bölgesi Akarsularına Uygulanması", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler 4. Uluslararası Kongre, TÜRKIYE,
Ağaçcioğlu H., "An experimental investigation of side overflow under live bed conditions", 8th International Symposium Stochastic Hydraulics, , Temmuz 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi