Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
VERDİĞİ DERSLER
İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği, Yüksek Lisans, 2017-2018
Biyom. Matematiksel Modelleme, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Kıpçak, "Hydrogen and Biofuel Production From Olive Mill Wastewater in Supercritical Water Conditions", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Doktora, O.Ömer, "Süperkritik Su Oksidasyonu ile Endüstriyel Atık Suların Arıtılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, N.Ertoy Bayraktar, "Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyonu ile Mikroalglerden Biyodizel Amaçlı Yağ Eldesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, G.Akin, "Bilgisayar Tabanlı pH Kontrolü için Kontrol Algoritması ve Kontrolün Optimizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Yilmazoğlu, "SÜPERKRİTİK ETANOL ORTAMINDA PORTAKAL KABUĞU ESANSININ KATALİTİK DETERPENİZASYONUYLA KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİLEŞİKLERİN ÜRETİMİ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, D.Özaltun, "Süperkritik Su Ortamında Pt-Al2O3 Katalizörü Kullanarak Çeşitli Alkollerden H2 Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, S.Şentürk, "Deterjan Fabrikası Atık Suyunun Süperkritik Su Oksidasyonu Yöntemi ile Arıtımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, F.Civan, "Çöp Sızıntı Suyunun Ni /Al2O3 Katalizörü Kullanılarak Süperkritik Su Oksidasyonuyla Arıtımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Karakuş, "Süperkritik Su Ortamında 2-Propanolün Ni/Al2O3 ve Ru/Al2O3 Katalizörü Kullanılarak Gazlaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, S.Kutluay, "Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, F.Aynaci, "Süperkritik Su Ortamında 2-Propanolün Gazlaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, T.Arslan, "Tekstil Atıksularının Süperkritik Su Ortamında Gazlaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, D.Gümüş, "Süperkritik Su Ortamında Bir Tekstil Fabrikası Atık Suyunun Arıtılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, H.Erkonak, "Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Arıtılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, O.Ömer, "PID ve Değişken Kazançlı PID Kontrol Algoritmalarıyla Bilgisayar Tabanlı pH Kontrolü", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi