Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kipçak E., Akgün M., "Biofuel production from olive mill wastewater through its Ni/Al2O3 and Ru/Al2O3 catalyzed supercritical water gasification", RENEWABLE ENERGY, vol.124, pp.155-164, 2018 (Link)
Yılmazoğlu E., Akgün M., "p-Cymene production from orange peel oil using some metal catalyst in supercritical alcohols", JOURNAL OF SUPERCRİTİCAL FLUİDS, vol.131, pp.37-46, 2018 (Link)
Köneçoğlu G., Toygun Ş., Kalpakli Y., Akgün M., "Photocatalytic degradation of textile dye CI Basic Yellow 28 wastewater by Degussa P25 based TiO2", Advances in Environmental Research, vol.4, pp.25-38, 2015 (Link)
Civan F., Özaltun D.H., Kipçak E., Akgün M., "The treatment of landfill leachate over Ni/Al2O3 by supercritical water oxidation", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.100, pp.7-14, 2015 (Link)
Akgün M., Kıpçak E., "Catalytic hydrogen production from 2-propanol in supercritical water: Comparison of some metal catalysts", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.90, pp.101-109, 2014 (Link)
Kalpaklı Y., Toygun Ş., Köneçoğlu G., Akgün M., "Equilibrium and kinetic study on the adsorption of basic dye(BY28) onto raw Ca-bentonite", Desalination and Water Treatment, vol.52, pp.7389-7399, 2014 (Link)
Karakus Y., Aynaci F., Kipcak E., Akgün M., "Hydrogen production from 2-propanol over Pt/Al2O3 and Ru/Al2O3 catalysts in supercritical water", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.38, pp.7298-7306, 2013
Kipcak E., Akgün M., "In situ gas fuel production during the treatment of textile wastewater at supercritical conditions", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.67, pp.1058-1067, 2013
Kıpçak E., Akgün M., "Oxidative Gasification of Olive Mill Wastewater as a Biomass Source in Supercritical Water: Effects on Gasification Yield and Biofuel Composition", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.69, pp.57-63, 2012 (Link)
Söğüt O.Ö., Kıpçak E., Akgün M., "Treatment of whey wastewater by supercritical water oxidation", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.63, pp.909-917, 2011 (Link)
Kıpçak E., Söğüt O.Ö., Akgün M., "Hydrothermal gasification of olive mill wastewater as a biomass source in supercritical water", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.57, pp.50-57, 2011 (Link)
Söğüt O.Ö., Yildirim E.K., Akgün M., "The Treatment of Wastewaters by Supercritical Water Oxidation", Desalination and Water Treatment, vol.26, pp.131-138, 2011 (Link)
Sögüt O.Ö., Akgün M., "Treatment of Dyehouse Wastewater by Supercritical Water Oxidation: A Case Study", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY ANDBIOTECHNOLOGY, vol.85, pp.640-647, 2010 (Link)
Söğüt O.Ö., Akgün M., "Removal of C.I. Basic Blue 41 from Aqueous Solution by Supercritical Water Oxidation in Continuous Flow Reactor", JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERINGCHEMISTRY, vol.15, pp.803-808, 2009 (Link)
Erkonak H., Söğüt O.Ö., Akgün M., "Treatment of Olive Mill Wastewater by Supercritical Water Oxidation", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.46, pp.142-148, 2008 (Link)
Söğüt O.Ö., Akgün M., "Degradation of Aqueous Disperse Orange 25 by Supercritical Water Oxidation", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.864-871, 2008 (Link)
Söğüt O.Ö., Akgün M., "Treatment of textile wastewater by SCWO in a tube reactor", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.43, pp.106-111, 2007 (Link)
Deniz S., Baran N., Akgün M., Uzun N., Dinçer S., "Dispersion polymerization of methyl methacrylate in supercritical carbon dioxide using a silicone-containing fluoroacrylate stabilizer", Polymer International, vol.54, pp.1660-1668, 2005 (Link)
Uzun N.I., Akgün M., Baran N., Deniz S., Dinçer S., "Methyl Methacrylate - Carbon dioxide Phase Equilibria at High Pressures", JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, vol.50, pp.1144-1147, 2005 (Link)
Baran N., Deniz S., Akgün M., Uzun I.N., Dinçer S., "Dispersion polymerization of styrene in supercritical carbon dioxide using monofunctional perfluoropolyether and silicone-containing fluoroacrylate stabilizers", European Polymer Journal, vol.41, pp.1159-1167, 2005 (Link)
Akgün M., Deniz S., Baran N., Uzun N.I., Akgün N.A., Dinçer S., "Synthesis of polydimethylsiloxane-block-polystyrene-block-polydimethylsiloxane via polysiloxane-based macroinitiator in supercritical CO2", Polymer International, vol.54, pp.374-380, 2005 (Link)
Akgün M., Emel D., Baran N., Akgün N.A., Deniz S., Dinçer S., "Styrene-Carbon Dioxide Phase Equilibria at High Pressures", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.31, pp.27-32, 2004 (Link)
Deniz S., Baran N., Akgün M., Akgün N.A., Dinçer S., "Synthesis and Characterization of Block Copolymers Using Polysiloxane Based Macroazoinitiator", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.28, pp.645-657, 2004 (Link)
Akgün N.A., Akgün M., Dinçer S., Akgerman A., "Supercritical Fluid Extraction of Lavandula stoechas L. ssp. cariensis (Boiss.) Rozeira", JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, vol.13, pp.143-148, 2001 (Link)
Akgün M., Akgün N.A., Dinçer S., "Extraction and Modeling of Lavender Flower Essential Oil Using Supercritical Carbon Dioxide", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, vol.39, pp.473-, 2000 (Link)
Akgün M., Akgün N.A., Dinçer S., "Phase Behaviour of Essential Oil Components in Supercritical Carbon Dioxide", JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, vol.15, pp.117-, 1999 (Link)
Pişkin S., Akgün M., "The Effect of Premixing on the Flotation of Oxidized Amasra Coal", FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, vol.51, pp.1-, 1997 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kipçak E., Akgün M., "Catalytic Gasification of Olive Mill Wastewater as a Biomass Source under Supercritical Conditions", International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering, vol.7, pp.354-358, 2013 (Link)
Kipçak E., Karakuş Y., Akgün M., "Hydrogen and Biofuel Production from 2-Propanol Over Ru/Al2O3 Catalyst in Supercritical Water", International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering, vol.7, pp.359-362, 2013 (Link)
Karakuş Y., Aynaci F., Kipçak E., Akgün M., "Hydrogen Rich Fuel Gas Production from 2-Propanol Using Pt/Al2O3and Ni/Al2O3 Catalysts in Supercritical Water", International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering, vol.6, pp.764-768, 2012 (Link)
Kipçak E., Kutluay S., Akgün M., "Hydrogen and Biofuel Production from 2-Propanol Over Ru/Al2O3 Catalyst in Supercritical Water", International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering, vol.6, pp.1498-1503, 2012 (Link)
Akgün M., "Süperkritik Su Oksidasyonu Yöntemi ile Atıksuların Arıtılması", Kimya ve Sanayi Dergisi, cilt.40, ss.28-33, 2007
Akgün M., "Üzüm Çekirdeğinin Süperkritik Karbondioksit Ortamında Ekstraksiyonu", Sigma, ss.49-58, 2006
Akgün M., "Süperkritik Akışkanlar ve Uygulama Alanları", Kimya Teknolojileri, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kipçak E., Akgün M., "Supercritical Water Gasification of Isopropanol and Isobutanol: An Alternative Approach for Energy Production", 6th Annual International Conference on Chemistry, ATİNA, YUNANISTAN, 23-26 Temmuz 2018, pp.1-1
Kipçak E., Çavuşoğlu F., Özaltun D.H., Akgün M., "THE TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE BY SUPERCRITICAL WATER OXIDATION WITH THE USE OF NI/AL2O3 CATALYST", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2017, pp.666-670
Kipçak E., Özaltun D.H., Civan F., Akgün M., "Catalytic Gasification of Methanol at Supercritical Water Conditions CONDITIONS", International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2017, pp.865-865
Dalgiç G., Çapanoğlu C., Akgün M., "The Hydrothermal Treatment of Waste Semi-Synthetic Metal Cutting Fluid in Supercritical Water", International Advanced Researches & Engineering Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.2592-2595
Kipçak E., Özaltun D.H., Civan F., Akgün M., "Hydrogen and Fuel Gas Production from Isobutanol Over Pt/Al2O3 Catalyst by Supercritical Water Gasification", International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2017, pp.866-866
Civan F., Şentürk S., Özaltun D.H., Kipçak E., Akgün M., "Deterjan Fabrikası Atık Suyunun Süperkritik Su Oksidasyonu Yöntemi ile Arıtımı", 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-26 Ağustos 2016, ss.497-498
Kipçak E., Akgün M., "Süperkritik Su Koşullarında Hidrotermal, Oksidatif ve Katalitik Gazlaştırma ile Zeytin Karasuyundan Biyoyakıt Üretimi: Bir Derleme Çalışması", 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-26 Ağustos 2016, ss.809-815
Özaltun D.H., Civan F., Kipçak E., Akgün M., "Süperkritik Su Ortamında Etanolden Hidrojen Üretiminde Pt/Al2O3 Katalizörünün Etkisi", 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-26 Ağustos 2016, ss.219-220
Yılmazoğlu E., Selçuk Ö., Akgün M., "SÜPERKRİTİK ETANOL VE 2-PROPANOL ORTAMINDA Pt/Al2O3 KATALİZÖRÜ KULLANILARAK PORTAKAL KABUĞU YAĞINDAN p-SİMEN ÜRETİMİ", UKMK 2016, İZMİR, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2016, cilt.1, ss.1-5
Akgün M., Akgün M., Şentürk S., Özaltun D., Kipçak E., "DETERJAN FABRİKASI ATIK SUYUNUN SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONU YÖNTEMİ İLE ARITIMI", UKMK 2016, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2016, cilt.1, ss.1-5
Kıpçak E., Akgün M., "SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA HİDROTERMAL, OKSİDATİF VE KATALİTİK GAZLAŞTIRMA İLE ZEYTİN KARASUYUNDAN BİYOYAKIT ÜRETİMİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI", UKMK 2016, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2016, cilt.1, ss.1-5
Selçuk Ö., Dalgıç G., Akgün M., "The Hydrothermal Treatment of Olive Mill Wastewater in Supercritical Water over Ni/Al2O3 Catalysts", EurAsia 2016 Waste Management Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2016, pp.1-5
Kipcak E., Akgün M., "The Effect of Catalyst Use on the Gasification of Olive Mill Wastewater at Supercritical Conditions.", EurAsia Waste Management Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.1-5
Kıpçak E., Akgün M., "Catalytic Supercritical Water Gasification of 2-Propanol: The Effect of Fe-Cr Catalyst on Gasification and Hydrogen Yields.", The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, Viyana, AVUSTURYA, 6-10 Nisan 2014, pp.1-5
Özaltun D.H., Kipçak E., Akgün M., "Süperkritik Su Ortamında Pt/Al2O3 Katalizörü Kullanarak Çeşitli Alkollerden Hidrojen Üretimi", 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2014, ss.1-1
Kipcak E., Özaltun D., Akgün M., "Hydrothermal Gasification: A Promising Method for Energy Recovery and Simultaneous Treatment of Industrial Wastewaters.", EurAsia Waste Management Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.1-5
Karakuş Y., Aynacı F., Kipçak E., Akgün M., "Süperkritik su ortamında izopropil alkolden katalitik hidrojen üretiminde çeşitli katalizörlerin etkisi", UKMK’11, Onbirinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2014, ss.1-5
Yalım A., Keleş Ö., Kıpçak E., Akgün M., "The Treatment of Landfill Leachate by Supercritical Water Oxidation.", EurAsia Waste Management Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.1-5
Kipçak E., Karakuş Y., Akgün M., "Hydrogen and Biofuel Production from 2-Propanol Over Ru/Al2O3 Catalyst in Supercritical Water", ICCEAC 2013: International Conference on Chemical Engineering and Applied Chemistry, ROMA, ITALYA, 26-27 Eylül 2013, pp.1109-1112
Kipçak E., Akgün M., "Catalytic Gasification of Olive Mill Wastewater as a Biomass Source under Supercritical Conditions", ICCEAC 2013: International Conference on Chemical Engineering and Applied Chemistry, Rome, Italy, September 26-27, Roma, ITALYA, 26-27 Eylül 2013, pp.1-5
Köneçoğlu G., Toygun Ş., Kalpaklı Y., Akgün M., "TiO2-Degussa P25 Photocatalytic Activity- Azo Dye, Water Purification", Water Purification, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2013, pp.1683-1691
Kipçak E., Akgün M., "Hydrogen and Biofuel Production from 2-Propanol Over Ru/Al2O3 Catalyst in Supercritical Water", ICCEAC 2013: International Conference on Chemical Engineering and Applied Chemistry, Rome, Italy, September 26-27, Roma, ITALYA, 26-27 Eylül 2013, pp.1-5
Aynacı F., Kutluay S., Kipçak E., Akgün M., "Süperkritik su ortamında 2-propanolün katalitik gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-5
Kipçak E., Akgün M., "Bir Biyokütle Kaynağı Olarak Zeytin Karasuyunun Süperkritik Su Koşullarında Gazlaştırılması", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-1
Aynaci F., Kutluay S., Kipçak E., Akgün M., "Süperkritik Su Ortamında 2 Propanolün Katalitik Gazlaştırılması", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-1
Kutluay S., Aynaci F., Kipçak E., Akgün M., "Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması", 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-1
Kipçak E., Kutluay S., Akgün M., "Simultaneous Treatment and Catalytic Gasification of Olive Mill Wastewater under Supercritical Conditions", ICCE 2012: International Conference on Chemical Engineering, PARİS, FRANSA, 28-29 Ekim 2012, pp.1636-1642
Karakuş Y., Aynaci F., Kipçak E., Akgün M., "Hydrogen Rich Fuel Gas Production from 2-Propanol Using Pt/Al2O3 and Ni/Al2O3 Catalysts in Supercritical Water", ICCE 2012: International Conference on Chemical Engineering, PARİS, FRANSA, 28-29 Ekim 2012, pp.1767-1771
Kutluay S., Aynacı F., Kipçak E., Akgün M., "Süperkritik su ortamında zeytin karasuyunun Pt katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-5
Kipçak E., Akgün M., "Bir biyokütle olarak zeytin karasuyunun süperkritik su koşullarında gazlaştırılması", UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-5
Kipçak E., Akgün M., "The Evaluation of Different Wastewaters as an Energy Source Through Their Treatment by Supercritical Water Gasification", 12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, BARSELONA, ISPANYA, 15-18 Kasım 2011, pp.1-1
Kipçak E., Söğüt O.Ö., Akgün M., "The Effect of Oxygen on the Gasification of Biomass in Supercritical Water", 12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, November 15-18, Barcelona, ISPANYA, 15-18 Kasım 2011, pp.1-5
Kipçak E., Söğüt O.Ö., Akgün M., "Hydrothermal Gasification of Biomass in Supercritical Water", 9th Conference on Supercritical Fluids and Their Applications, Sorrento (Napoli), Italy, September 5-8, Sorrento, ITALYA, 5-8 Eylül 2010, pp.1-5
Söğüt O.Ö., Yıldırım E., Akgün M., "The Treatment of Wastewaters by Supercritical Water Oxidation", ule2009 / International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, Denizli, Turkey, 28 September-01 October, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2009, pp.1-5
Söğüt O.Ö., Akgün M., "Supercritical water oxidation kinetics of olive oil mill effluent", 18th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, Czech Republic, 24 - 28 August, Praha, CEK CUM., 24-28 Ağustos 2008, pp.1-5
Söğüt O.Ö., Akgün M., "Textile wastewater treatment by supercritical water oxidation and its kinetics: a case study", 11th European Meeting on Supercritical Fluids, Barcelona, 4-7 May, Barcelona, ISPANYA, 4-7 Mayıs 2008, pp.1-5
Söğüt O.Ö., Gümüş D., Akgün M., "Tekstil atıksularının arıtılmasına alternatif çözüm: süperkritik su oksidasyonu", 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, 11-13 Haziran, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Haziran 2008, ss.1-5
Akgün M., Arslan T., Söğüt O.Ö., "Süperkritik su oksidasyonuyla peyniraltı suyunun arıtılması", CESKO 2008, III. Çevre Sorunları Kongresi, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, ss.1-5
Söğüt O.Ö., Akgün M., "Bir Tekstil Fabrikası Atıksuyunun Süperkritik Su Oksidasyonu ile Arıtılması", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üviversitesi, Malatya, 10-13 Eylül, MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.1-5
Söğüt O.Ö., Akgün M., "Dahili Model Kontrol Algoritmasıyla pH Kontrolü", TOK 06, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2006, ss.1-5
Baran N., Uzun N.İ., Deniz S., Akgün M., Dinçer S., "Süperkritik CO2 Ortamında Metil Metakrilatın Polimerizasyonu", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, ss.1-5
Akgün M., Baran N., Uzun N.İ., "CO2-Metil Metakrilat İkili Sisteminin Faz Davranışının Yüksek Basınçlarda İncelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP158, Kuşadası, 30 Eylül-4 Ekim, AYDIN, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, ss.1-5
Akgün M., Deniz S., Baran N., Uzun N.İ., Dinçer S., "Süperkritik CO2 Ortamında Floro-Siloksan Yapısında Surfaktan Kullanarak Stirenin Polimerizasyonu", UKMK 6, Ege Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2004, ss.1-5
Söğüt O.Ö., Bakan A.F., Akgün M., "Geri Karışmalı pH Nötralizasyon Prosesinin Bilgisayar Destekli Kontrolü", UKMK 6, Ege Üniversitesi, İzmir, 7-10 Eylül, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2004, ss.1-5
Deniz S., Baran N., Emel D., Uzun N.İ., Akgün N., Akgün M., "Stirenin Süperkritik CO2 Ortamında Polimerizasyonuna Başlatıcı (AIBN) ve Perfloroeter Yapısındaki Stabilizer Konsantrasyonlarının Etkisinin İncelenmesi", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 8-11 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2003, ss.1-5
Dinçer S., Akgün M., Akgün N., Deniz S., Baran N., Uzun N.İ., "Süperkritik Akışkan Uygulamaları", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 8-11 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2003, ss.1-5
Deniz S., Baran N., Akgün M., Emel D., Uzun N.İ., Akgün N., et al., "PDMS Esaslı Makroazobaşlatıcı (PDMS MAI) ile Stirenin Süperkritik CO2 Ortamında Polimerizasyonuna Yönelik Bir Araştırma", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2003, ss.1-5
Emel D., Akgün M., Baran N., Akgün N., Deniz S., Dinçer S., "Poli(dimetilsiloksan) Esaslı Polimerik Başlatıcı ile Stiren ve Metilmetakrilatın Çözelti Polimerizasyonu", UKMK 5, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2-5 Eylül, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2002, ss.1-5
Emel D., Akgün M., Baran N., Akgün N., Deniz S., Dinçer S., "Süperkritik Karbondioksit Ortamında Stirenin Faz Davranışının İncelenmesi", UKMK 5, Ankara Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2002, ss.1-5
Akgün M., Akgün N., Dinçer S., "Lavanta Esansiyel Yağının Süperkritik CO2 ile Ekstraksiyonu ve Modellenmesi", 13.Ulusal Kimya Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 1999, ss.1-5
Dinçer S., Akgün M., Akgün N., Pişkin S., "Karbondioksitin Süperkritik Koşullarında Bazı Esansiyel Yağ Bileşenleri İçin Faz Dengeleri ile Çözünürlüklerin İncelenmesi", 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, ERZURUM, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 1998, ss.1-5
Akgün M., Akgün N., Dinçer S., "Solubilities of Some Essential Oils in Supercritical Carbon Dioxide", NATO ASI on Supercritical Fluids II-Fundamentals and Applications, Kemer, Antalya, July 12-24, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-24 Temmuz 1998, pp.1-5
Akgün M., Akgün N., Dinçer S., "Solubilities of Limonene and Camphor in Supercritical Carbon Dioxide", 4. Italian Conf. on Supercritical Fluids and their Applications, Capri, ITALYA, 3-7 Eylül 1997, pp.483-494
Akgün M., Pişkin S., "Stokta Uzun Süre Beklemiş Amasra Toz Kömürünün Flotasyonu", Türkiye 6. Enerji Kongresi, İzmir, İZMİR, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 1994, cilt.3, ss.73-80
Akgün M., Pişkin S., Ünal S., "Oksitlenmiş Amasra Kömürünün Elektrokinetik Potansiyeline pH ve Çok Değerli Katyonların Etkisi", Kimya 93 Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül, TRABZON, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 1993, ss.1-5
Sağlam S., Akgün M., Pişkin S., Ünal S., "Oksitlenmiş Amasra Kömürünün Zenginleştirilmesinde Çeşitli Faktörlerin Etkisi", Kimya 93 Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül, TRABZON, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 1993, ss.1-5
Akgün M., Pişkin S., Karşılayan H., Ünal S., "Amasra Kömürlerinin Flotasyonunda Oksitlenmenin Etkisi", Kimya 92 Sempozyumu, İstanbul, 133-138, 7-11 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1992, ss.133-138
Akgün M., Geçili E., Kadırgan N., "Konutlarda Doğal Gaz ile Yerden Isıtmalı Sistemlerde Yanma Ürünlerindeki Suyun Kondenzasyon Isısından Yararlanma", 2. Yanma Sempozyumu, İstanbul, 203-210, 18-20 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 1989, ss.203-210
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kipçak E., Akgün M., "Hydrogen Production by Supercritical Water Gasification of Biomass", in: Production of Hydrogen from Renewable Resources, Zhen Fang, Richard L. Smith, Jr., Xinhua Qi, Eds., Springer, London/Berlin , Dordrecht, pp.179-220, 2015
Akgün M., Söğüt O.Ö., "Supercritical Water Oxidation (SCWO) for Wastewater Treatment", in: Near-critical and Supercritical Water and Their Applications for Biorefineries, Fang Z., Xu C., Eds., Springer, New York, pp.261-298, 2014
Akgün M., "Proses Dinamiği ve Kontrolü", Kimya Mühendisliğine Giriş, Selahattin GÜLTEKİN, Ed., Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.317-368, 2013 (Link)
Dinçer S., Akgün N., Akgün M., Akgerman A., "An Overview of Supercritical Fluid Extraction", in: Emerging Technologies, Current Practices, Quality Control, Technology Transfer and Environmental Issues in the Proceedings of the World Conference on Oilseed and Edible Oils Processing, S.S. Koseoglu, K.C. Rhee, R.F. Wilson, Eds., AOCS Press, Champaign, Illinois, pp.235-242, 1998 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi