Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ata E., Hoşbaş R.G., Pirti A., "Monitoring the Structural Deformation of Davutpasa Barrack by Using Geodetic Methods", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.25, pp.944-947, 2018
Ata E., "SIGNAL MULTIPATH IN HIGH PRECISION GPS SURVEYS", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.21, pp.707-713, 2014
Gulal E., Tiryakioglu I., Erdogan S., Aykut N.O., Baybura T., Akpinar B., et al.,"Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey", ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, vol.48, pp.109-121, 2013
Ata E., "Precise point positioning versus traditional solution for GNSS networks", Scientific Research and Essays, vol.6, pp.799-808, 2011
Ata E., "Monitoring the dynamic behaviors of the Bosporus Bridge by GPS during Eurasia Marathon", Nonlinear Processes in Geophysics, vol.14, pp.513-523, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ata E., "RTK GPS Sisteminin Poligon Ölçmelerinde Kullanılması", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.56-63, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hoşbaş R.G., Pirti A., Ata E., "Surveying Instruments Used in Roman Civilization", XXVI. FIG CONGRESS 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Ata E., Pirti A., Hoşbaş R.G., "Testing Height Accuray in CORS-TR Technique", XXVI FIG CONGRESS 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Pirti A., Hoşbaş R.G., Ata E., "Evaluation of the Accuracy and Performance of GPS/GNSS Antennas", XXVI. FIG CONGRESS 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Pirti A., Ata E., "Evaluation of the Height Accuracy of Some Levelling Techniques", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, ,
Pirti A., Ata E., "Investigating the Accuracy Analysis of Single Baseline RTK", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, ,
Ata E., "Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi", 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Eylül 2012
Ata E., "Güneybatı Anadolu\\\'nun Güncel Hız Alanı", 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2010
Ata E., "GNSS Ölçümleri, Depremsellik, Colomb Gerilme Dağılımı ile Güneybatı Anadoludaki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti", 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2009
Ata E., "Farklı Zaman Noktaları İçin (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Tanımlanması", 12. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Mayıs 2009
Ata E., "Asma Köprülerin Titreşimlerinin GPS ile İzlenmesi", 12. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Mayıs 2009
Ata E., "GNSS Ölçümleri, Depremsellik, Colomb Gerilme Dağılımı ile Güneybatı Anadoludaki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti", 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2009
Ata E., "Mühendislik Yapılarının Tepkilerinin Stokastik Modellerle Tanımlanması", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKİYE, Kasım 2008
Ata E., "Avrasya Maratonu Sürecinde Boğaziçi Köprüsü\'nün Hareketlerinin Belirlenmesi", 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2007
Ata E., "Avrasya Maratonu Sürecinde Boğaziçi Köprüsü\'nün Hareketlerinin Belirlenmesi", 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2007
Ata E., "GPS ile Kıyı Çizgisinin Belirlenmesi, Karaburun Örneği", 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2005
Ata E., "Mühendislik Yapılarına Etkiyen Büyüklüklerin Modellenmesi", 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2005
Ata E., "Dinamik Sistemlerin Tanımlanması", 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2005
Ata E., "System Identification By Parametric Models", International Symposium, Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields, , Kasım 2005
Ata E., "RTK GPS Yöntemiyle Kıyı Çizgisinin Ölçülmesi", 5.Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2005
Ata E., "A Research on Cause-Response Relationship of Suspended Bridges as Dynamic System", International Symposium, Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields, , Kasım 2004
Ata E., "GPS ile Ölçülen Baz Vektörü ve Elipsoidal Yükseklik Farkı Doğruluğunun Ölçü Süresine Bağlı Olarak Araştırılması", 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2003
Ata E., "Karayolları Noktalarının GPS Sistemiyle Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi", 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2003
Ata E., "The use of numerical integration methods for some transition curves", Fourth Turkish-German Joint Geodetic Days, , Nisan 2001
DİĞER YAYINLAR
Ata E., "Ortaköy Portakal Yokuşu Gürcükız Sitesi Bloklarında Kullanılan Kaplama Alanlarının Belirlenmesi", Diger, ss., 2011
Ata E., "MESA-MESKEN A.Ş", Diger, ss., 2008
Ata E., "Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Üst Yapısının Hassas Geometrik Ölçümü", Diger, ss., 2008
Ata E., "Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Geometrik Ölçümü ve projelendirilmesi", Diger, ss., 2007
Ata E., "Boğaziçi Köprüsü Askı Halat Boylarının Ölçümü ve projelendirilmesi", Diger, ss., 2005
Ata E., "Ekol Lojistik A.Ş. Hadımköy tesisleri jeodezik ölçüler ve elektrik etütleri", Diger, ss., 2005
Ata E., "Tavşanlı Aliköy GPS Nirengi Çalışması", Diger, ss., 2003
Ata E., "İGDAŞ GPS İle Nokta Sıklaştırma Projesi", Diger, ss., 2001
Ata E., "Kamiloba Belediyesi GPS İle Nirengi Sıklaştırma", Diger, ss., 2001
Ata E., "Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi", Diger, ss., 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi