Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Güzeller, "Bükülmüş Molekül Geometrili Asimetrik Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, H.Ocak, "Yeni Sıvı Kristal Sistemlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, H.Elmali, "Mesogenik Salisilaldimin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Polimerizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ç.Kahveci, "Termotropik Sıvı Kristal Sistemlerin Dizaynı Sentezi ve Mesofaz Geçişlerinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ö.Yaşa, "BÜKÜLMÜŞ MOLEKÜL GEOMETRİLİ SIVI KRİSTAL BİLEŞİKLERİN TASARIMI, SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, N.Yilmaz, "Sıvı Kristal Sistemlerin Mesomorfik, Morfolojik ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ç.Yörür, "Muz Şekilli Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Çağla, "The Banana-Shaped Molecules Including Chiral Terminal Chains: The Synthesis, Characterization and Investigation of Mesophases", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Nuray, "4-Siyano Rezorsinol Merkezi Üniteli Asimetrik Muz Şekilli Mesogenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Karanlik, "Farklı Terminal Uçlu Kiral Kalamitik Mesogenler", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Karaağaç, "Kiral Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Faz Davranışlarının İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Ateş, "Bükülmüş Molekül Geometrili Resorsinol Türevlerinde Farklı Substitüentlerin Mesomorfizme Etkileri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi