Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2015
"Streptozotocin (STZ) ile indüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2018
"EBOLA virüs hastalığına karşı yeni nesil peptid aşı modellerinin geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2017
"Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2018
"Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2018
"Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglon’un Biyouyumluluğunun ve Biyoyararlanımının Artırılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2017
"Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2017
"Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2017
"Enkapsüle Kateşin Molekülünün In-Vitro Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2017
"Çocukluk Çağı Maligniteleri ile Hastanın Kan, Saç, İdrar, Tükürük ve Beyin Omurilik Sıvısı örneklerindeki Metal Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Topraksız Tarımda Echinacea purpurea (L.) Moench (Ekinezya), Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi Papatya) Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimize Edilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"Hidroponik Topraksız Tarım Sistemleri İçin Yeni Bir Yaklaşımla Katı Ortam Bitki Yetiştirme Materyallerinin Geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş Süperoksit Dismutazın (SOD) antioksidatif özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2010
"Diş restorasyon malzemelerinin üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2006
"Fonksiyonel Biyopolimer Sistemler", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2006
"Alfa Amilaz ve Horseradish Peroxidase Enzimlerinin Polisakkarit Konjugatları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Aşı Uygulama Amaçlı Polimer Peptid Konjugatlarının Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2005
"Fonksiyonel Polimer Peptid Konjugatları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Mucor Meihei Rennetin Kimyasal Modifikasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi