Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2003 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1997 - 2003
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1994 - 1997
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1993 - 1994
Arş.Gör., University of Wales, Swansea, Faculty of Engineering, Chemical and Bioprocess Engineering Department, 1988 - 1993
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1986 - 1988
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 17.05.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 04.08.2016 - Devam Ediyor
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 04.08.2016 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 04.08.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 14.12.2011 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 25.02.2008 - 25.02.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 24.03.2003 - 03.12.2004
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 16.10.1999 - 16.10.2003
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Demirhan, "Susam Küspesindeki Proteinin Enzimatik Hidrolizinin, Çözünürlüğünün, Enzim İnaktivasyon Kinetiğinin ve Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Doktora, D.Kılıç Apar, "Mısır Gluteninin Enzimatik Hidrolizi: Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, Hidroliz, Çözünürlük ve Enzim İnaktivasyon Kinetiği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2008.
Yüksek Lisans, M.Pehlivan, "Synthesis of Aluminium Oxide Nanoparticles and Iron Based Magnetic Aluminium Oxide Nanocomposites by Solution Combustion Method and Applications", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, P.Yılmaz, "Production and Characterization of Hydroxyapatite-Graphene Oxide-Chitosan Scaffold for Bone Tissue Engineering Application", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, M.Çelik, "Çamaşır Makinesinden Tahliye Edilen Atık Suyun Tekrarlı Kullanımı İle Deterjan Dozajının Ve Suyun Optimizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, B.Eskiömeroğlu, "Tam Teşekküllü Spor Komplekslerinin Risk Analizlerinin Fine Kinney ve 5x5 L Matris Yöntemleri ile Yapılarak Karşılaştırılması", İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ , Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Mart, 2018.
Yüksek Lisans, E.Altun, "Deniz Börülcesinin Mikrodalga Tekniği İle Kurutulması: Kuruma, Renk ve Rehidratasyon Kinetiğinin Modellenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, E.Öztürk, "Reduction of Graphene Oxide by Natural Products and Production of Reduced Graohene Oxide-Hydroxyapatite Composites", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, Ş.Ünal, "Preparation and Characterization of Polymer-coated Mesoporous Silica Nanoparticles and Their Application in Enzyme Immobilization", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, R.Şahan, "Asbest Maruziyetinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi", İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ , Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, K.Malay, "Sualtı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları", İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ , Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, M.Mete, "Tarımsal Atıklar Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Alüminyum Gideriminin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, M.Taşkın, "Ticari Aktif Karbonun Modifikasyonu ve BSA Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, Z.Akpınar, "Mikrodalga Tekniği Kullanılarak Kurutulan Gıdaların C Vitamini İçeriğinin İncelenmesi ve Modellenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, F.Akgül, "Beta-Galactosidase Enzimi ile Yağsız Sütte Laktoz Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, E.Demirhan, "Peyniraltı Suyundan Elde Edilen Laktozun Enzimatik Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, G.Dadalı, "Bamya ve Ispanağın Mikrodalga Tekniği Kullanılarak Kurutulması, Doku ve Renk Özelliklerinin İncelenmesi ve Modellenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, N.Şener, "Sütteki Laktozun Enzimatik Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, G.Berkyürek, "Kesikli Bir Biyoreaktörde Aktif Karbonun Oksijen Transfer Katsayısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2004.
Yüksek Lisans, M.Turhan, "Ultrasonik Ortamda Buğday Nişastasının Alfa-Amilaz Enzimi ile Hidrolizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2004.
Yüksek Lisans, D.Kılıç Apar, "Mısır Nişastasının Hidrolizinde Alfa-Amilaz Enziminin Aktivitesinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2002.
Yüksek Lisans, S.Yüceer, "Buğday Nişastasının Hidrolizinde Alfa-Amilaz Enziminin Aktivitesinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2000.
Yüksek Lisans, S.Gayık, "Karıştırmalı Bir Biyoreaktörde Oksijen Transferini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2000.
Yüksek Lisans, H.Karavelioğlu, "İnsan Serumlarından Kontrol Serumu Elde Edilmesi ve Stabilitesinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1998.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi