Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 02.05.2010 - 01.05.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 01.05.2008 - 02.05.2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Çetinkaya, "Endüstriyel atıksuların düşük maliyetli ve yüksek verimli mikrobiyal yakıt hücresi ile arıtımı ve elektrik enerjisi üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, A.Karluvali, "Kompozit Tubular Elektrot Kullanılan Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Biyobozunur Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, E.Taşkan, "Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Farklı Kirleticilere Göre Elektrik Üretim Kapasitesi ve Mikrobiyal Tür Değişiminin İncelenmesi", FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği, Ocak, 2013.
Doktora, P.Nurmi, "Oxidation and Control of Iron in Bioleaching Solution", Tampere University of Technology Institute of Environmental Engineering and Biotechnology Environmental Engineering, FINLANDIYA, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, F.Şükür, "Türkiyedeki Katı Atık Depo Sahalarında Madde ve Alan Geri Kazanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, D.Tunay, "Kaynağında ayrı toplanmış insan idrarında mikroalg yetiştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, E.Korkmaz, "Marmara denizinden toplanan atık makroalglerin organik atıklarla birlikte biyogaz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, T.Genç, "Tam ölçekli çöp sızıntı suyu arıtma tesisi çıkış suyunda mikroalg kültürlerinin geliştirilmesi ve enerji üretim potansiyellerinin belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, U.Elcik, "Atıksu Kullanılarak Düz Plaka Fotobiyoreaktörde Mikroalg Kültivasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Oğuz, "Evsel Atıksulardan Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Elektrik Üretimi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Güreli, "Tam Ölçekli Bir Katı Atık Depo Sahasında (Odayeri) Çöp Gazından H2S Gideriminin Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.Oğuz, "Evsel Atıksulardan Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Elektrik Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, A.Çetinkaya, "Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Çöp Sızıntı Sularından Doğrudan Elektrik Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, V.Ölmez, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Kompost Tesisinin Fermentasyon Alanlarında Bakteri Tür Profilinin Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, İ.Uyanik, "Katı Atık Depo Sahalarında Meteorolojik Faktörlerin Depo Gazı Oluşumu Üzerindeki Etkisi ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Campagna, "Molecular Weight Distribution of Pollutants in Leachate From Full Scale Landfill and an MBR Treatment Plant", Universita Degli Studi Catania Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği, ITALYA, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Çetindemir, "Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Depo Gazı Tahmin Modellerine Alternatif Model Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, B.Akoğlu, "Mikrobiyal Yakıt Hücresi Teknolojisi İle Doğrudan Elektrik Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi