Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bilgisayar ortamında okuma esnasında açıklayıcı not kullanımı ve işler bellek kapasitesinin okuduğunu hatırlama, kelime öğrenme ve bilişsel yük algısına etkileri", BAP Arastırma Projesi, 10901, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi