Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Tekniklerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme ve Kesme Performanslarının Belirlenmesi", BAP Doktora, DOP06, Yönetici, Devam Ediyor
"Çelik Moment Ve Merkezi Çaprazli Çerçevelerde Arttirilmiş Deprem Etkileri Ve Sismik Enerji Talepleri", TÜBITAK Projesi, 114R044, Araştırmacı, 2016
"Enjeksiyon Yöntemi (Groutıng) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Yük Altında Davranışının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114M256, Araştırmacı, 2017
"Bloklu Rıhtım Yapılarının Sismik Davranışı ve Performans Parametrelerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 113M426, Araştırmacı, 2016
"Karbon esaslı lifli polimerlerle (CFRP) ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonlarda Sargılı Beton Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Tahmini", BAP Y.Lisans, YL01, Yönetici, 2014
"Düzlem İçi Yükler Etkisindeki Yığma Duvarlarda Bünyesel Modelleme", BAP Doktora, DOP01, Yönetici, 2016
"Tarihi Yapıların Tuğla Duvar Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Yük Altında Davranışının Model Deneylerle Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 111M568, Araştırmacı, 2015
"Gerçek Zamanlı Kinematik DGPS Yöntemiyle Uzun Periyodlu Yapıların Dinamik Davranışlarının İncelenmesi (Dynamic Monitoring of Long-Period Structures Using Real-time Kinematic DGPS)", TÜBITAK Projesi, 106M032, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi