Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz H.S., Avlar E., "Geçmiş Yangınların Çıkarımları ve Öğretileri", Yalıtım , ss.40-46, 2018 (Link)
Aktop Maden D., Avlar E., "Yer Altı Metro İstasyonlarındaki Yolculu Alanların Görsel Konfor Açısından Değerlendirilmesi: Kadıköy ve Kartal İstasyonları Örneği", e-Megaron, cilt.12, ss.13-26, 2017 (Link)
Avlar E., Yilmaz H.S., "IBA Hamburg’da Bir Savaş Yapısının Yeniden İşlevlendirilmesi", Yapı Dergisi, ss.62-67, 2017
Avlar E., Yilmaz H.S., "Form, Malzeme ve Rengin Ahengi ile Sanatı Yeniden Canlandırma İsteği Auditorium del Parco", Ege Mimarlık, ss.16-19, 2017 (Link)
Avlar E., Karaçar P. , "Yaşam Döngüsü Kulesi Bir", İçmimar Dergisi, ss.66-69, 2017 (Link)
Avlar E., Ustaoğlu S.S., "2000’li Yılların Başında Endüstriyel Ahşap Ürünlerle Gelişmiş Yapı Üretimi", Mimarlık , ss.75-80, 2017 (Link)
Aktop Maden D., Avlar E., "Yer Altı Metro İstasyonlarında Mekan Tasarımı Üzerine Bir Araştırma", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.18, ss.1-16, 2017 (Link)
Avlar E., Ustaoğlu S.S., "Dünyanın En Yüksek Ahşap Gözlem Kulesi Pyramidenkogel", Yapı Dergisi, ss.160-165, 2016
Avlar E., Karaçar P. , Ustaoğlu S.S., "Ahşap Yapı Dosyası", Mimarlık Dekorasyon Dergisi , ss.196-205, 2016
Güzelçoban Mayuk S., Avlar E., "Dış Etkenler Sonucu Yapılarda Oluşan Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesi", Yalıtım Dergisi , ss.46-54, 2015 (Link)
Avlar E., Serbest Yenidünya S., "Ahşap Yapıların 21. Yüzyılda Değişen Yüzü: Çok Katlı Ahşap Yapılar", Yapı Dergisi, ss.160-166, 2015
Avlar E., "Yaya Kaldırımlarında Yaşanan Sorunların Çözümüne Yönelik Temel Kurallar", Mimarist, ss.107-111, 2013 (Link)
Avlar E., Karaçar Erçoşkun P., "Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Karar Verme Sürecinde Sistematik Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.1, ss.17-27, 2013 (Link)
Avlar E., Korkmaz E., "Deprem Sonrası Kurulacak Geçici Sağlık Yapısının Kurulum Alanı Ölçütleri", Mimarlık, ss.68-72, 2013 (Link)
Avlar E., Karaçar Erçoşkun P., "Türkiye Yapı Sektöründe Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisinin Benimsenmeme Nedenlerinin Ercoşkun Modeli ile Değerlendirilmesi", e-Megaron, cilt.7, ss.67-76, 2012 (Link)
Avlar E., "Yapılarda Oluşan Su Sorunları", Mimarlık Bülteni - Mimarlar Odası Samsun Şubesi, ss.8-12, 2012 (Link)
Avlar E., "Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Değerlendirilmesi", Mimarlıkta Malzeme, ss.73-78, 2011 (Link)
Ercoşkun P., Avlar E., "Yapı Ürünlerinde Teknolojik Yeniliklerin Benimsenmesinde Bilgi Edinme Süreci İçin Model Önerisi", e-Megaron, cilt.5, ss.33-42, 2010 (Link)
Avlar E., Tunçkol P., "Bir Alışveriş Merkezi Örtüsü Carrefour Limbiate", Yapı Dergisi , ss.120-123, 2010
Avlar E., Korkmaz E., "Isıtmada Kullanılan C Tipi Denge Bacalı (Hermetik) Aygıtlarda Atık Gaz Çıkışının Dış Duvarlarda Düzenlenmesi", e-Megaron, cilt.4, ss.61-68, 2009 (Link)
Avlar E., "Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Yapı Malzemesi Dersi", Mimarlıkta Malzeme Dergisi , ss.85-88, 2009 (Link)
Avlar E., "Türkiye’de Ahşap Yapı Üretimine Yönelik Durum Tespiti", Mimarlıkta Malzeme Dergisi, ss.71-76, 2008 (Link)
Avlar E., Bilsel O. , "Açık Spor Alanlarında Su Sorunları", İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.77-79, 2008
Avlar E., "Eğimli Çatılarda Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.73-75, 2007
Avlar E., "Kar Yağışının Etkin Olduğu Bölgelerde Eğimli Çatılarda Havalandırma Düzenlenmesi", Çatı Haber Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇATIDER) Haber Bülteni, ss.3-4, 2007
Avlar E., Küskü B., "Eğimli Çatılarda Havalandırma", İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi , ss.38-41, 2005
Avlar E., "Yapılarda Oluşan Su Sorunları Üzerine Bir Araştırma", İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtım Dergisi , ss.42-46, 2004
Avlar E., Limoncu S., "Yapı Malzemesi Olarak Ahşap ve Ahşap Yapı Sistemleri", Yapı Dergisi , ss.87-90, 2001
Alver G. , Avlar E., "Çatılarda Su ve Su Buharının Oluşturduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Dizayn Konstrüksiyon Dergisi , ss.94-97, 2000
Avlar E., "Ahşabın Yapı üretimindeki Yeri", Villa Dekorasyon Dergisi , ss.68-71, 2000
Avlar E., "Toplu Konut Sempozyumu", Mimarlık Dergisi , ss.61-63, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz H.S., Avlar E., "Geçmiş Yangınların Çıkarımları ve Öğretileri", 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2018, ss.75-84 (Link)
Avlar E., Yilmaz H.S., "Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Örnek Bir Proje: IBA Hamburg", ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2018, vol.1, pp.107-115 (Link)
Güzelçoban Mayuk S., Avlar E., "Dış Etkenler Sonucu Yapılarda Oluşan Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesi", 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2014, ss.53-62
Korkmaz E., Avlar E., "Defining Properties of Temporary Health Care Building Units Constructed After Earthquake", 2013 International Van Earthquake Symposium, VAN, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2013, pp.212-212
Karaçar Ercoşkun P., Avlar E., "Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Benimsenmesinde İkna Olma Sürecinin Değerlendirilmesi", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2012, ss.13-16
Avlar E., Korkmaz E., "Evaluating of the Principles in the Regulations for Construction of Timber Structures in Türkiye", SHATİS International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, LİSBON, PORTEKIZ, 16-17 Haziran 2011, pp.217-217
Korkmaz E., Avlar E., "Ahşap Ürünlerde Biyolojik Zararlılar İçin Kullanılan Kimyasal Koruyucuların İnsan Sağlığına Etkileri", 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2010, ss.191-202
Avlar E., Ercoşkun P., "A Model Proposal for Decision Making Process in Order to Select Technologically New Products", Educating Architects Towards Innovative Architecture International Conference European Network of Heads of Shcools of Architecture European Association for Architectural Education, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 2010, pp.71-77
Korkmaz E., Avlar E., "Constructed Temporary Health Buildings After Earthquakes in Türkiye and in The World: The Deficiencies and Problems", Fourteenth European Conference on Earthquake Engineering, OHRID, MAKEDONYA, 30 Ağustos - 3 Eylül 2010, pp.946-946
Avlar E., Ercoşkun P., "A Model Proposal for the Selection Process of Sustainable Technologic Construction Products", Steel Structures: Culture & Sustainability 2010 İnnternational Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2010, pp.69-78
Biçer Özkun Ü., Avlar E., "Products Cycle System and Expansion of Ceramic Tiles Product Cycle", SERES’09 I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2009, pp.825-835
Avlar E., Korkmaz E., "Deficiencies and Problems Through Emergency Actions After Earthquakes: Kocaeli Case", International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, KOCAELİ, TÜRKIYE, 17-19 Ağustos 2009, pp.391-396
Avlar E., "Türkiye’deki Yönetmeliklerde Yer Alan Ahşap Yapı Tasarım Kurallarının Günümüz Ahşap Yapı Üretim Koşulları Açısından Değerlendirilmesi", Kentsel Rehabilitasyon Süresinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Haziran 2008, ss.48-57
Avlar E., "Ahşap Çerçeve Yapıların Strüktürel Tasarımı", Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Şubat 2002, ss.113-130
Avlar E., Limoncu S., "Ahşap Panel Yapıların Deprem Sonrası Yapı Üretiminde Kullanılması", I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2002, ss.132-141
Avlar E., Ekşi Akbulut D., "Yatay Kuvvetlerin Ahşap Çerçeve Yapılar Üzerindeki Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler", I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2002, ss.160-172
Avlar E., "Binalarda Oluşan Su Sorunları ve Sonuçları", Yapıda Yalıtım Konferansı ve Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Şubat 1999, ss.77-89
Alver G. , Avlar E., "Çatılarda Su ve Su Buharının Oluşturduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Çatılarda Örtü ve Yalıtım Sorunları Sempozyumu ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 1999, ss.17-28
Alver G., Ayberk M., Avlar E., Vural M., "The Area-Perimeter Relation in Buildings and a Mathematical Examination of The Wall Thickness in Terms of space Geometry", Mathematics and Desing 98 Second International Conference, SAN SEBASTIAN, ISPANYA, 1-4 Haziran 1998, pp.479-486
Avlar E., Alver G. , Elmas E., "Yapımda Suya ve Neme Karşı Alınacak Önlemlerin Yapı Kullanım Kalitesine Etkisi", Uluslararası X. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 1998, ss.251-262
Öztürk A., Avlar E., "Effects of Existing and New Residential Areas in Istanbul on The Individuals and The City", AESOP, Planning for Broader Europe International Planning Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ağustos 1994, pp.479-486
Avlar E., "Toplu Konut Üretimi ve Güneş Enerjisi Kullanımı", Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1991, ss.99-104
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Avlar E., "Yapılarda Su ve Nem Korunumu", Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İSTANBUL, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi