Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akkaya E., "ANFIS based prediction model for biomass heating value using proximate analysis components", FUEL, vol.180, pp.687-693, 2016
Akkaya E., Demir A., Varank G., "Estimation of Biogas Generation from a Uasb Reactor via Multiple Regression Model", INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, vol.12, pp.185-189, 2015
Varank G., Demir A., Top S., Sekman E., Akkaya E., Yetilmezsoy K., et al.,"Migration behavior of landfill leachate contaminants through alternative composite liners", SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol.409, pp.3183-3196, 2011
Akkaya E., Demir A., Karadag D., Varank G., Bilgili M.S., Ozkaya B., "Post-Treatment of Anaerobically Treated Medium-Age Landfill Leachate", ENVIRONMENTAL PROGRESS ENERGY, vol.29, pp.78-84, 2010
Akkaya E., Demir A., "Predicting the Heating Value of Municipal Solid Waste-based Materials: An Artificial Neural Network Model", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.32, pp.1777-1783, 2010
Varank G., Demir A., Akkaya E., Bilgili M.S., Ozkaya B., "PRODUCT QUALITY OF MUNICIPAL SOLID WASTE COMPOST FROM PILOT AND REAL SCALE PLANTS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.904-910, 2009
Bilgili M.S., Demir A., Akkaya E., Ozkaya B., "COD fractions of leachate from aerobic and anaerobic pilot scale landfill reactors", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.158, pp.157-163, 2008
Karadag D., Akkaya E., Demir A., Saral A., Turan M., Ozturk M., "Ammonium Removal from Municipal Landfill Leachate by Clinoptilolite Bed Columns: Breakthrough Modeling and Error Analysis", INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH, vol.47, pp.9552-9557, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akkaya E., "Economic Analysis of Microalgae Based Biogas Cogeneration System", Mugla Journal of Science and Technology, cilt.2, ss.24-29, 2016
Akkaya E., Demir A., Varank G., "Odayeri Düzenli Depo Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.238-251, 2011 (Link)
Akkaya E., Demir A., Varank G., "Arıtılmış Sızıntı Suyunun Tekrar Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.149-155, 2011 (Link)
Akkaya E., Demir A., Varank G., "Sızıntı Sularında Biyolojik Olarak Ayrışamayan (İnert) KOİ", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.228-237, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bostancı İ.Ş., Akkaya E., "Microalgae Biomass Production Integrated with Wastewater Treatment Plant", 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.3501-3501
Akkaya E., "Prediction of Municipal Solid Waste Generation in Turkey", EurAsia Waste Management Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2016, pp.405-410
Akkaya E., Demir A., Bilgili M.S., Özkaya B., "An investigation of volatile fatty acids in UASB reactor treating landfill leachate", , , Eylül 2016
Akkaya E., "Levelized Cost Analysis of Microalgae Based Biogas Production System", International University of Sarajevo, , Eylül 2015
Akkaya E., "Mikroalg Beslemeli Biyogaz Kojenerasyon Sisteminin Ekonomik Analizi (Dergi Makalesi olarak kabul edildi)", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, TÜRKİYE, Ekim 2015, cilt.1, ss.516-522
Bilirgen H., Hargreaves B., Akkaya E., "CO2 Fixation from Flue Gas in a Tubular Photo Bio-reactor (PBR) Using Municipal Wastewater", Koc University, , Temmuz 2015
Akkaya E., "Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System For Biomass Heating Value Estimation", Yildiz Technical University, , Mayıs 2015, pp.1041-1045
Akkaya E., Bilirgen H., Hargreaves B.R., Morris D.P., "Besin Miktarının Alg Biyokütlesine Etkisi", Dicle Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2013, cilt.1, ss.643-648
Demir A., Yıldız O., Güneş G., Akkaya E., Abamor E., "İstanbulda Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Yönetimi", , , Kasım 2010, vol.1, pp.24-27
Akkaya E., Demir A., "Sızıntı Sularının Karakterizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, Haziran 2009
Varank G., Sekman E., Demir A., Akkaya E., Bilgili M.S., "Contaminant Transport Through Alternative Landfill Liners", School of Engineering University of Thessaly and National Technical University of Athens, Greece, , Haziran 2009
Top S., Yazıcı R., Sekman E., Varank G., Akkaya E., Demir A., et al.,"Aerobic and Anaerobic Degradation Processes of Solid Waste in Landfill Test Cells", School of Engineering University of Thessaly and National Technical University of Athens, Greece, , Haziran 2009
Akkaya E., Demir A., Varank G., "Heavy Metal Changes of Odayeri Municipal Landfill Leachate", Kyrgyzstan-Turkey Manas University, , Mayıs 2009
Akkaya E., Demir A., "Energy Content Estimation of Municipal Solid Waste by Multiple Regression Analysis", Karabuk University, , Mayıs 2009, vol.1, pp.1798-1801
Çevik T., Top S., Sekman E., Yazıcı R., Bilgili M.S., Demir A., et al.,"Nikelin Bentonitle Adsorpsiyonunun İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Analizi", Fatih Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2008
Akkaya E., Demir A., "Mediumage Landfill Leachate Treatment by Integrated UASB and MBR System", Selcuk University, Giresun University, , Ağustos 2008
Akkaya E., Demir A., Varank G., Bilgili M.S., Özkaya B., "Sızıntı Suyu Arıtma Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2007
Akkaya A.V., Akkaya E., "Katı Atık Depo Saha Gazını Kullanarak Elektrik Üreten Sistemlerin Ekonomik Analizi", Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2007
Bilgili M.S., Demir A., Varank G., Akkaya E., Özkaya B., "Aerobik ve Anaerobik Düzenli Depolama Yöntemleri İle Bertaraf Edilen Katı Atıkların pH, UKM, TOC, TKN ve C/N Oranı Parametreleri Bakımından Değerlendirilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2007
Varank G., Demir A., Akkaya E., Bilgili M.S., Özkaya B., "Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların pH, Nem Değerleri, Organik Madde İçerikleri, Azot, Fosfor Değerleri ve C/N Oranı Bakımından Değerlendirilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2007
Varank G., Demir A., Akkaya E., Bilgili M.S., Özkaya B., "Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Fototoksisite ve Hijyen Kalitesi Bakımından Değerlendirilmesi", Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜRKİYE, Mayıs 2006
Akkaya E., Demir A., Varank G., Özkaya B., Bilgili M.S., "Sızıntı Suyunun Anaerobik ve Membran Sistemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜRKİYE, Mayıs 2006
Varank G., Demir A., Akkaya E., Bilgili M.S., Özkaya B., "Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması", Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜRKİYE, Mayıs 2006
Akkaya E., "Marmara Denizinin Mevcut Kirlenme Durumu ve Çözüm Önerileri", Cumhuriyet Üniversitesi, TÜRKİYE, Ekim 2004
Akkaya E., Ertürk F., "Ömerli Havzasındaki Kirlenme Eğiliminin İncelenmesi", Bogaziçi Üniversitesi, , Ekim 2004
Akkaya A.V., Akkaya E., Dağdaş A., "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", , TÜRKİYE, Ekim 2002, cilt.1, ss.37-44
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akkaya E., "10.12. Düzenli Depolama: Planlama, Yer Seçimi ve Tasarım", Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri - Solid Waste Technology & Management, Demir A., Akça L., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.898-913, 2017 (Link)
Akkaya E., "10.11. Düzenli Depolama: Sızıntı Suyu Arıtımı", Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri - Solid Waste Technology & Management, Demir A., Akça L., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.858-897, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi