Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni Peptid Türevlerinin Sentezlenmesi ve İndirgen Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi 2015-01-02-GEP02", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2017
"Yeni Silseskioksan Türevlerinin İndirgen Heck ve Siklokatılma reaksiyonları (2015-01-02-GEP03)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2017
"Farmakolojik Açıdan İncelenebilecek İmid Modifiye Yeni Moleküllerin Sentezlenmesi (2014-01-02-KAP03)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2016
"Yeni 5-Oksazolonların Sentezlenmesi ve Reaktivitelerinin incelenmesi (2013-01-02-KAP05)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2016
"Antidepressant ve Antipanik İlacı Olan Tandospiron'un Analoglarının Sentezlenmesi (2011-01-02-KAP03)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Yeni-5-pirazolon boyar maddeleri ve Tekstil alanında uygulamaları BAP 2009-ODAP", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Biyolojik Aktivite ve Katalitik Etki Gösterebilecek 5-Pirazolon Türevi azo- ve bisazo- Boyar Madde ve Metal Komplekslerinin Sentezi-110T549", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi