Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İMATİNİB ANALOĞUNUN SENTEZLENMESİ VE LÖSEMİLİ KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ TERAPÖTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ", TÜBITAK Projesi, Tübitak 2209A , Danışman, Devam Ediyor
"Anti-Kanser Ajanları ya da GSK-3ß İnhibitörleri Olabilecek Heterohalkalı Yeni Moleküllerin Sentezi ve Aktivite Çalışmaları", TÜBITAK Projesi, 117Z307, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeni Silseskioksan Türevlerinin İndirgen Heck ve Siklokatılma reaksiyonları", BAP Diğer, 2015-01-02-GEP03, Yönetici, 2018
"Yeni Peptid Türevlerinin Sentezlenmesi ve İndirgen Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi", BAP Diğer, 2015-01-02-GEP02, Yönetici, 2018
"Farmakolojik Açıdan İncelenebilecek İmid Modifiye Yeni Moleküllerin Sentezlenmesi (2014-01-02-KAP03)", BAP Arastırma Projesi, 01-02-KAP03, Araştırmacı, 2017
"Yeni 5-Oksazolonların Sentezlenmesi ve Reaktivitelerinin incelenmesi (2013-01-02-KAP05)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2016
"Antidepressant ve Antipanik İlacı Olan Tandospiron'un Analoglarının Sentezlenmesi (2011-01-02-KAP03)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Biyolojik Aktivite ve Katalitik Etki Gösterebilecek 5-Pirazolon Türevi azo- ve bisazo- Boyar Madde ve Metal Komplekslerinin Sentezi-110T549", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Yeni-5-pirazolon boyar maddeleri ve Tekstil alanında uygulamaları BAP 2009-ODAP", BAP Arastırma Projesi, BAP 2009 ODAP, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi