Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günkara Ö.T., Guleli M., Cevikkalp S.A., Kaya K., Öcal Sunguroğlu Z.N., "Synthesis of New 5-Oxazolones: Their Ring Opening Reactions to Obtain New Benzamide Derivatives", CURRENT ORGANİC SYNTHESİS, vol.14, pp.283-290, 2017
Albayrak F. , Günkara Ö.T., Ersoy E.B., Öcal Sunguroğlu Z.N., Kafmann D.E., "Synthesis of new N-norbornylimide substituted amide derivatives, their reductive Heck and domino Heck reactions", ARKIVOC, vol.5, pp.244-256, 2017 (Link) (Abstract)
Günkara Ö.T., Öcal Sunguroğlu Z.N., "Hydroarylation Reactions of N-Substituted Tricyclic Imides", MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, vol.12, pp.424-434, 2015
Günkara Ö.T., Kulu İ., Öcal N., "Aryl- and Heteroaryl Substituted Tandospirones as Possible Antidepressant Drugs", Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, vol.15, pp.789-796, 2015 (Link)
Günkara Ö.T., Sucu B.O., Guleli M., Öcal Sunguroğlu Z.N., "SYNTHESIS OF NEW TANDOSPIRONE ANALOGUES CARRYING 1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PIPERAZINE", SYNTHETIC COMMUNICATIONS, vol.44, pp.1619-1628, 2014
Kulu I., Gul M., Günkara Ö.T., Öcal Sunguroğlu Z.N., "Cycloaddition Reactions of Some Tricyclic Imides", MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, vol.10, pp.409-418, 2013
Günkara Ö.T., Ocal N., Kulu I., Gul M., "Reductive Heck Reactions and [3+2] Cycloadditions of Unsaturated N,N'-Bistricyclic Imides", ACTA CHIMICA SLOVENICA, vol.60, pp.87-94, 2013 (Link)
Bagdatli E., Günkara Ö.T., Ocal N., "Synthesis and characterization of new copper(II) and palladium(II) complexes with azo-, bisazo-5-pyrazolones", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol.740, pp.33-40, 2013
Günkara Ö.T., Bagdatli E., Ocal N., "Synthesis of new pyrazolone dyes", JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, pp.227-231, 2013
Günkara Ö.T., Sucu B.O., Öcal Sunguroğlu Z.N., Kaufmann D.E., "Synthesis of new aryl(hetaryl)-substituted tandospirone analogues with potential anxiolytic activity via reductive Heck type hydroarylations", CHEMICAL PAPERS, vol.67, pp.643-649, 2013
Günkara Ö.T., Kulu I., Ocal N., Kaufmann D.E., "Synthesis of arylated norbornyl amino acid esters", Monatshefte für Chemie, vol.141, pp.1237-1243, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Günkara Ö.T., Öcal Sunguroğlu Z.N., Ng Y.Y., Günay F. , Yılmaz Z.H., "Farmakolojik Açıdan Önemli İzoksazol Türevlerinin Anti-kanser Aktivitelerinin İncelenmesi", 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mart - 2 Nisan 2017, pp.10-"0
Günkara Ö.T., Öcal Sunguroğlu Z.N., Ng Y.Y., Günay F. , Yılmaz Z.H., "Trisiklik Amino Asit Esterlerin Hela ve Pankreas Kanser Türlerine Karşı MTT Çalışmaları", 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mart - 2 Nisan 2017, pp.10-10
Öz D., Çinko T., Batıbay G., Günkara Ö.T., Öcal N., Arsu N., "Thioxanthone Moiety Attached Polyhedral Oligosilsesquiones", , , Eylül 2016
Koyuncu U., Günkara Ö.T., Arsu N., "The Synthesis and Characteriaztion of Self Healing Metarials Based on Thioxanthone Disulfides", , , Temmuz 2016
Bağdatlı E., Günkara Ö.T., Öcal N., "Farmakolojik Önemli Bakır(II) ve Paladyum(II) Kompleksleri", , TÜRKİYE, 0 2016
Günkara Ö.T., Albayrak F., Öcal N., "Biyolojik Aktif olabilecek Yeni İmidlerin Sentezlenmesi ve İndirgen Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi", 4. İlaç Kimyası Kongresi, TÜRKİYE, 0 2016
Günkara Ö.T., Ersoy E.B., Albayrak F., Öcal N., "Bistrisiklik İmid Türevi Peptid Moleküllerinin Sentezlenmesi ve Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi", , TÜRKİYE, 0 2016
Günkara Ö.T., Kaya Z., Günkara Ö.T., Sucu B.O., Erden İ., Öcal N., "Biyolojik Aktif Olabilecek L-isolösin Grubu Taşıyan ?-Amino Asid Amid–Schiff Bazları ve İmidazolidin-4-on Bileşiklerinin One-pot Sentezleri", , TÜRKİYE, 0 2016
Günkara Ö.T., Ersoy E.B., Öcal N., "Biyolojik Aktif Olabilecek Yeni Peptid Türevlerinin Sentezlenmesi: İndirgen Heck ve Domino Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi", , TÜRKİYE, 0 2016
Günkara Ö.T., Öcal N., "Yeni 5-Oksazolon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Reaktivitelerinin İncelenmesi", 3. İlaç Kimyası, İlaç Etken Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standizasyonu Kongresi, TÜRKİYE, 0 2015
Günkara Ö.T., Öcal N., "Yeni Peptid Türevlerinin Sentezlenmesi ve Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi", 27. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, 0 2015
Günkara Ö.T., Öcal N., "Synthesis New Tandospirone Analogues with [3+2] cycloaddition reaction which possibly have Antidepressant Activity", , , 0 2015
Günkara Ö.T., Öcal N., "Synthesis New Tandospirone Analogues with [3+2] cycloaddition reaction which possibly have Antidepressant Activity", Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, , Mart 2015
Günkara Ö.T., Öcal N., "Synthesis of New Peptide Derivatives And Investigation of Their Reductive Heck Reactions. Trans Meditarean Colloquium on Heterocyclic Chemistry", TRAMECH VIII, , Kasım 2015
Günkara Ö.T., Gül M., Kulu İ., Öcal N., "Cycloaddition of Unsaturated N,N’Bistricyclic Imides.", 19th European Syposium on Organic Chemistry ESOC, , Temmuz 2015
Günkara Ö.T., Öcal N., "Yeni Peptid Türevlerinin Sentezlenmesi ve Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi", 27. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, Ağustos 2015
Günkara Ö.T., Kulu İ., Gül M., Öcal N., "[3+2] Cycloadditions of Unsaturated N,Nı-Bistricyclic Imides", 19th European Syposium on Organic Chemistry ESOC, Lisbon, Portugal, , 0 2015
Sucu B.O., Günkara Ö.T., Öcal N., "Antidepresan İlaç Olan Tansodpironun Daha Aktif Analaoglarının Sentezlenmesi", 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojsi ve Standardizasyonu Kongresi, TÜRKİYE, 0 2014
Öcal N., Günkara Ö.T., Sucu B.O., "Synthesis of New Aryl-Substituted Tandospirone Analogues", 18th European Symposium on Organic Chemistry, Marseille, France, , 0 2013
Günkara Ö.T., Öcal N., Sucu B.O., "Aril(hetaril)-substitue yeni tandospiron Analoglarının hidroarilasyon reaksiyonu ile Sentezlenmesi", 1.Ulusal Organik Kimya Kongresi, TÜRKİYE, 0 2013
Akkuş Çevikalp S., Günkara Ö.T., Öcal N., "Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Bazı Bileşiklerin Sentezlenmesi", 1.Ulusal Organik Kimya Kongresi, TÜRKİYE, 0 2013
Günkara Ö.T., Kulu İ., Gül M., Öcal N., "N,N’-Bistrisiklik İmidlerin İndirgen Heck Reaksiyonları ve [3+2]Siklokatılma Reaksiyonları", 1.Ulusal Organik Kimya Kongresi, TÜRKİYE, 0 2013
Günkara Ö.T., Öcal N., Sucu B.O., "Yeni Aril(Hetaril)-Substitue Tandospiron Analoglarının Sentezlenmesi", 1.Ulusal Organik Kimya Kongresi, TÜRKİYE, 0 2013
Günkara Ö.T., Öcal N., Kulu İ., Sucu B.O., "Antidepresan ve Antipanik İlacı olarak Kullanılan Tandospiron Molekülünün Daha Etkin Olabilecek Analoglarının Sentezlenmesi", 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, TÜRKİYE, 0 2013
Günkara Ö.T., Sucu Bavkır B.O., Öcal N., Kaufmann D., "Synthesis of New Aryl(Hetaryl)-Substituted Tandospirone Analogues Under Reductive Heck Type Hydroarylations with Expected Anxiolytic Activity", 44th World Chemistry Congress IUPAC, , Ağustos 2013
Bağdatlı E., Günkara Ö.T., Öcal N., "NEW COPPER(II) COMPLEXES WITH AZO- AND BISAZO-5-PYRAZOLONES", 7th Eurosian Meeting on Heterocyclic Chemistry, , 0 2012
Bağdatlı E., Günkara Ö.T., Öcal N., "Synthesis of New 5-Pyrazolone Derivatives with Anticipated Bioactive Properties", 7th Eurosian Meeting on Heterocyclic Chemistry, , 0 2012
Öcal N., Günkara Ö.T., Bağdatlı E., "Synthesis of New Pyrazolone Dyes as Potential Pharmacologial Agents", BOS, International Conference on Organic Synthesis, Talinn-Estonia, , 0 2012
Günkara Ö.T., Öcal N., Güleli M., "Eltoprazine, Fluprazine, Dcpp Ve Naftilpiperazin Gibi Depresyona Karşı Kullanılan İlaçları İçeren Daha Aktif Olması Beklenen Analoglarının Sentezlenmesi”", Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 1.Ar-ge proje pazarı, TÜRKİYE, 0 2011
Günkara Ö.T., Öcal N., Bağdatlı E., "Biyolojik Aktivite ve Katalitik Etki Gösterebilecek 5-Pirazolon Türevi Azo ve Bisazo Boyarmadde Sentezleri", 25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, TÜRKİYE, 0 2011
Günkara Ö.T., Öcal N., Kaufmann D.E., "Synthesis of arylated norbornyl amino acid esters", 18th International Conference on Organic Synthesis, Bergen, Norveç., , 0 2010
Günkara Ö.T., Öcal N., Göksu G., Türkoğlu Ç., "Çeşitli Alkenik Moleküllerin Nitril Oksidlerle 1,3-Dipolar Siklokatılma Reaksiyonları", 24. cü Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 0 2010
Günkara Ö.T., Öcal N., "Yeni Trisiklik Amino Asid Metil Ester Sentezleri", 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, TÜRKİYE, 0 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi