Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, , 1992-1996
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "POLİ(DİMETİL SİLOKSAN), POLİ(METİL METAKRİLAT), POLİKARBONATIN ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE VE POLİ(METİL METAKRİLAT)' IN POLİKARBONAT İLE ETKİLEŞİMLERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA/FİZİKOKİMYA Eylül, 1996.
Yüksek Lisans, "Poli(p-klorostiren)’xx in Endotermik ve Ekzotermik Çözücülerle Etkileşimin Ters Gaz Kromatografi Yöntemiyle İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA Haziran, 1990.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi