Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2015
Doç.Dr., SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2010
Yrd.Doç.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2006
Arş.Gör.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2005
Arş.Gör., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 18.04.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 03.10.2016 - 17.04.2017
Daire Ba?kany, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, , 02.09.2013 - 16.03.2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, G.Işıtan, "Kinematik olarak elde edilen yüzeylerin izdüşüm alanları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, Y.Duran, "Normal form ile tanımlanmış hiperyüzeyler üzerine", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, B.Özçetin, "Bir eğrinin yüzey üzerine merkezil izdüşümü üzerine", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, Ö.Akbaba, "Parametrik (hiper)yüzeylerin arakesit eğrisi için Willmore-benzeri metotlar", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, N.Gürhan, "Frenet eğrisi ile bağlantılı eğriler ve uygulamaları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi