Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Darboux Çatı Alanının 4-Boyuta Genişletilmesi Ve İnvaryantlarının Değerlendirilmesi Çalışması", BAP Arastırma Projesi, 2013-01-03-KAP01, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi