Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korumaz M., "Invisible Barriers: The Loneliness of School Principals at Turkish Elementary Schools", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION, vol.36, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Korumaz M., Tekel E., "Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi", Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.183-203, 2017 (Link)
Tabancali E., Çelik K., Korumaz M., " Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context,", EInternational Journal of Educational Research, vol.7, pp.63-73, 2016 (Link)
Çelebi N. , Korumaz M., "Teachers’ loyalty to their supervisors and organizational commitment.", Educational Research and Reviews, vol.11, pp.1161-1167, 2016 (Link)
Korumaz M., Özkılıç R. , "Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.42, ss.299-316, 2015 (Link)
Gündüz H.B., Tekel E., Korumaz M., "Eğitim Örgütlerinde İnisiyatif Alma: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. ", International Journal of Human Sciences, vol.12, pp.327-342, 2015 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., "Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlıkları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.172-189, 2015 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi.", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.31-40, 2014
Korumaz M., Kocabaş İ., "Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine göre Okul Yöneticisinin Yeterlikleri. ", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, pp.495-512, 2014 (Link)
Çelebi N. , Güner H., Taşçı Kaya G., Korumaz M., "Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi.", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.33-75, 2014 (Link)
Bakioğlu A., Korumaz M., "Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.39, ss.25-54, 2014 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., " Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.25, pp.139-156, 2014 (Link)
Korumaz M., Karakaş A. , "An Investigation of English Language Instructors’ Attitudes towards Reflective Teaching", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.4, ss.27-46, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Korumaz M., Tekel E., Gündüz H.B., "The Predictors of Organizational Citizenship Behaviour: Taking Initiative and Organizational Voice & Silence ", ERPA-International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.1-2
Korumaz M., "New Institutional Theory and Analysis of Isomorphism in Higher Education. ", IX. International Association of Social Science Research., Roma, ITALYA, 1 Eylül 2016 - 4 Mayıs 2017, pp.1-1
Tekel E., Korumaz M., "Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. ", 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi., İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, ss.1-5
Tabancali E., Korumaz M., "A New Trend: Talent Management in Public Schools. ", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences. , Paris, FRANSA, 1-4 Şubat 2016, pp.1-1
Gündüz H.B., Korumaz M., "Farklı Öğretim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerinin İnisiyatif Alma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ", ERPA-International Congresses on Education., Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 1-5 Haziran 2016, pp.1-5
Çelebi N. , Korumaz M., "Investigating of the Relationship Between Teachers’ Loyalty To Their Supervisors and Organizational Commitment.", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015). , St. Petersburg, RUSYA, 1-4 Haziran 2015, pp.1-1
Korumaz M., Keskin Korumaz E. , "TURKEY'S EDUCATIONAL POLICY DURING AK PARTY GOVERNMENT: REFORM OR FAILURE? (2002-2014)", 12th Academic Conference in Prague, Prag, CEK CUM., 1-3 Eylül 2015, pp.1-1
Tabancali E., Korumaz M., "Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması. ", IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2015, pp.1-1
Tabancali E., Korumaz M., " MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN İŞ YERİNDE YALNIZLIKLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", I st Eurasian Educational Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, pp.1-1
Tabancali E., Çelik K., Korumaz M., "Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables. ", 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference., ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Nisan 2014, pp.1-1
Bakioğlu A., Korumaz M., "ÖĞRETMENLERİN OKULDA YALNIZLIKLARININ KARİYER EVRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2014, ss.1-2
Karabiyik B., Korumaz M., "Relationship Between Teachers'Self-Efficacy Perceptions and Job Satisfaction Level", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.826-830
Korumaz M., Kocabaş İ., "Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi", 8. Eğitim Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2013, ss.1-2
Korumaz M., Karabiyik B., "Effects of Teachers' Self-Efficacy Perception on Computer Assisted Teaching Perception", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.2243-2247
Tabancali E., Korumaz M., " Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2013, ss.1-2
Korumaz M., Karakaş A. , "21. Eğitim Bilimleri Kongresi", İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretim Tutumları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Korumaz M., " Du Boıs, Woodson ve Dönüşümün Politikası", Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?, Çınkır, Ş., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.122-142, 2017
Tabancali E., Korumaz M., "A new trend: Talent management in public schools", in: Contemporary approaches in education and communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Alejandro J. Gallard Martínez & S. Lizette Ramos de Robles, Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.103-117, 2016 (Link)
Korumaz M., "Odak Grup Görüşmesi", Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Aydın, H., Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.189-221, 2015
Korumaz M., "Zorluklar ve Bakış Açıları", Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama, Aydın, H., Ed., Anı Yayıncılık., Ankara, ss.24-36, 2014