Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korumaz M., "Invisible Barriers: The Loneliness of School Principals at Turkish Elementary Schools", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION, vol.36, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çetin M., Korumaz M., "Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği Geliştirme Çalışması ", YILDIZ Journal of Educational Research, vol.2, pp.1-25, 2017 (Link)
Tabancali E., Gölbaşi Şimşek G., Korumaz M., "Talent Management In Educational Organizations: A Scale Development Study ", European Journal of Education Studies, vol.3, no.10, pp.404-424, 2017 (Link)
Korumaz M., Tekel E., "Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi", Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.183-203, 2017 (Link)
Tabancali E., Çelik K., Korumaz M., " Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context,", EInternational Journal of Educational Research, vol.7, pp.63-73, 2016 (Link)
Çelebi N. , Korumaz M., "Teachers’ loyalty to their supervisors and organizational commitment.", Educational Research and Reviews, vol.11, pp.1161-1167, 2016 (Link)
Korumaz M., Özkılıç R. , "Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.42, ss.299-316, 2015 (Link)
Gündüz H.B., Tekel E., Korumaz M., "Eğitim Örgütlerinde İnisiyatif Alma: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. ", International Journal of Human Sciences, vol.12, pp.327-342, 2015 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., "Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlıkları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.172-189, 2015 (Link)
Korumaz M., Kocabaş İ., "Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine göre Okul Yöneticisinin Yeterlikleri. ", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, pp.495-512, 2014 (Link)
Korumaz M., Karakaş A. , "An Investigation of English Language Instructors’ Attitudes towards Reflective Teaching", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.4, ss.27-46, 2014 (Link)
Bakioğlu A., Korumaz M., "Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.39, ss.25-54, 2014 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi.", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.31-40, 2014 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., " Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.25, pp.139-156, 2014 (Link)
Çelebi N. , Güner H., Taşçı Kaya G., Korumaz M., "Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi.", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.33-75, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bakioğlu A., Korumaz M., " Eğitim yöneticilerine göre eğitim politikası olgusunun anlamı. ", IV. Uluslararsı ASOS Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.1-1
Bakioğlu A., Korumaz M., "Eğitim yöneticilerinin okul yöneticisi seçme politikasına etkisi.", V. International Eurasian Educational Research Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-1
Kocabaş İ., Yücel Toy B., Altun S., Korumaz M., Ömür Y.E., "Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers", 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.530-533
Korumaz M., "New Institutional Theory and Analysis of Isomorphism in Higher Education. ", IX. International Association of Social Science Research., Roma, ITALYA, 1 Eylül 2016 - 4 Mayıs 2017, pp.1-1
Korumaz M., Tekel E., Gündüz H.B., "The Predictors of Organizational Citizenship Behaviour: Taking Initiative and Organizational Voice & Silence ", ERPA-International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.1-2
Tekel E., Korumaz M., "Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. ", 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi., İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, ss.1-5
Gündüz H.B., Korumaz M., "Farklı Öğretim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerinin İnisiyatif Alma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ", ERPA-International Congresses on Education., Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 1-5 Haziran 2016, pp.1-5
Tabancali E., Korumaz M., "A New Trend: Talent Management in Public Schools. ", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences. , Paris, FRANSA, 1-4 Şubat 2016, pp.1-1
Tabancali E., Korumaz M., "Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması. ", IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2015, pp.1-1
Korumaz M., Keskin Korumaz E. , "TURKEY'S EDUCATIONAL POLICY DURING AK PARTY GOVERNMENT: REFORM OR FAILURE? (2002-2014)", 12th Academic Conference in Prague, Prag, CEK CUM., 1-3 Eylül 2015, pp.1-1
Çelebi N. , Korumaz M., "Investigating of the Relationship Between Teachers’ Loyalty To Their Supervisors and Organizational Commitment.", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015). , St. Petersburg, RUSYA, 1-4 Haziran 2015, pp.1-1
Tabancali E., Çelik K., Korumaz M., "Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables. ", 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference., ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Nisan 2014, pp.1-1
Tabancali E., Korumaz M., " MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN İŞ YERİNDE YALNIZLIKLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", I st Eurasian Educational Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, pp.1-1
Bakioğlu A., Korumaz M., "ÖĞRETMENLERİN OKULDA YALNIZLIKLARININ KARİYER EVRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2014, ss.1-2
Korumaz M., Karabiyik B., "Effects of Teachers' Self-Efficacy Perception on Computer Assisted Teaching Perception", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.2243-2247
Tabancali E., Korumaz M., " Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2013, ss.1-2
Karabiyik B., Korumaz M., "Relationship Between Teachers'Self-Efficacy Perceptions and Job Satisfaction Level", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.826-830
Korumaz M., Kocabaş İ., "Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi", 8. Eğitim Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2013, ss.1-2
Korumaz M., Karakaş A. , "21. Eğitim Bilimleri Kongresi", İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretim Tutumları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, ss.1-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Korumaz M., " Du Boıs, Woodson ve Dönüşümün Politikası", Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?, Çınkır, Ş., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.122-142, 2017
Tabancali E., Korumaz M., "A new trend: Talent management in public schools", in: Contemporary approaches in education and communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Alejandro J. Gallard Martínez & S. Lizette Ramos de Robles, Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.103-117, 2016 (Link)
Korumaz M., "Odak Grup Görüşmesi", Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Aydın, H., Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.189-221, 2015
Korumaz M., "Zorluklar ve Bakış Açıları", Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama, Aydın, H., Ed., Anı Yayıncılık., Ankara, ss.24-36, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi