Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 1984 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Z.Doğruyol, "Tiyokzanton türevli başlatıcılarla gerçekleştirilen jelleşme ve polimerizasyon mekanizmalarının incelenmesi ve matematik modellemesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ö.İzgin, "Nanokaplamalar", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, U.Koyuncu, "Kendi Kendini Onaran Polimerlerin Sentezi ve Onarım Mekanizmasının İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, N.Karaca, "Heterohalkalı aromatik molekülleri içeren moleküler ve polimerik başlatıcı sentezi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, D.Sevinç, "Moleküler ve polimerik benzoin temelli fotobaşlatıcıların sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, G.Temel, "Polimerik fotobaşlatıcıların sentezi ve fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, F.Karasu, "Çok fonksiyonlu başlatıcıların sentezi ve fotokimyasının incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, T.Paralı, "Yeni tiyokzanton içerikli dendritik fotobaşlatıcılar", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, D.Karaca, "Poliaromatik fotobaşlatıcıların sentezi: Fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, S.Doğruyol, "Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında kullanılan yeni fotobaşlatıcıların sentezi ve polimerizasyon kinetiğinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Çinko, "IN-SITU OLARAK METAL/POLİMER NANOKOMPOZİT FİLMLERİN FOTOPOLİMERİZASYON TEKNİĞİ İLE ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, C.Şekerci, "1-(hidroksi)-4-(karboksimetoksi) tiyokzanton fotobaşlatıcısının sentezi ve fotopolimerizasyondaki etkinliğinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, O.Tuğan, "Benzoin türevi fotobaşlatıcıların sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Özkan, "Tiyokzanton bazlı fotobaşlatıcı sentezi ve fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Işık, "Tiyokzanton bazlı fotobaşlatıcı sentezi ve fotopolimerizasyonundaki etkileşiminin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.İstif, "Tiyokzanton antrasen bazlı oligotiyofenlerin sentezi ve karakterizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Karaboğa, "1-bromo tiyokzanton naftalen ve oligotiyofen türevlerinin sentezi, fotofiziksel ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, L.Esen, "Tiyokzanton-trifenilfosfin tek bileşenli fotobaşlatıcı sentezi ve fotopolimerizasyondaki etkinliğinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Orhan, "Bromo tiyokzanton ve oligotiyofen türevinin sentezi, fotofiziksel ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmes", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Çakıroğlu, "Farklı başlatıcılar beraberinde latex'in fotovulkanizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Çeper, "Fotopolimerizasyon reaksiyonu ile in-situ altın nanoparçacık/polimer nanokompozit filmlerin eldesi ve karakterizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Adıbelli, "İn-situ fotopolimerizasyon yöntemiyle gümüş nanoparçacık/polimer nanokompozit malzemelerin hazırlanması: Gümüş ayna", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Kırtay, "UV ile Kürleştirilebilen Antibakteriyel Kaplamalar", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Kalabalıkoğlu, "Nanoparçacık içeren uv ile kürleştirilmiş kaplamaların mekanik özelliklerinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Karaca, "Fotobaşlatılmış polimerizasyon yöntemiyle hidrojellerin hazırlanması ve mekanik özelliklerinin saptanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, D.Sevinç, "Tiyokzanton-benzotriazol tek bileşenli fotobaşlatıcı sentezi ve fotopolimerizasyondaki etkinliğinin incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Manap, "Tiyokzanton-Kinoksalin fotobaşlatıcısının sentezi ve fotopolimerizasyondaki rolünün incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Temel, "N,N-dietanolamin bağlı Tiyoksanton Türevinin Sentezi ve Polimerizasyonunun İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Melih, "2-Metoksifenoksitiyoksanton Asetik Asit’in Sentezi ve Fotopolimerizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, D.Karaca, "Yeni bir fotobaşlatıcı Olarak 5-Tiya-Pentasen-14-on’un Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Çetiner, "5-Tiyanaftasen-12-on’un Sentezi ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Paralı, "Yeni bir Fotobaşlatıcı Olan 1-Merkapto-4-Metoksi Tiyozanton’un Sentezi ve Polimerizasyonunun İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Karasu, "Zincir Transfer Ajanı Olarak 2-Merkapto Tiyozanton’un Serbest Radikal Polimerizasyonundaki Etkisinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, L.Çokbağlan, "Yeni Bir Fotobaşlatıcı olan 2-Merkapto Tiyozanton’un Sentezi ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi,", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Keskin, "I.Tip Fotobaşlatıcı Olarak 2-(N-metil-N-fenilamino)asetonafton ve 2- Morfolinoasetonafton’un Sentezi, Fotofiziksel Özelliklerinin ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi