Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Fotobaşlatıcılar Beraberinde Hazırlanmış Au Nanoparçacıklara Dopamin Yüklenmesi ve Kolorimetrik Tayini", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, 2018
"In-Situ Olarak Metal / Polimer Nanokompozit Filmlerin Fotopolimerizasyon Tekniği ile Eldesi ve Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 2016-01-02-YL08, Yönetici, 2017
"Kendi Kendini Onaran Polimerlerin Sentezi ve Onarım Mekanizmasının İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2015
"Heterohalkalı Aromatik Moleküller Beraberinde Moleküler ve Polimerik Başlatıcı Sentezi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Tek (SWCNTs) ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin (MWCNTs) Fotobaşlatıcı Takılarak Modifikasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2013
"Heteroaromatik Grup İçeren Oligotiyofen Türevlerinin Sentezi,Termal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2013
"Asetofenon ve Asetonafton Yapısındaki Fotobaşlatıcıların Sentezi, Fotopolimerizasyondaki Verimlerinin İncelenmesi ve Fotobaşlatma Mekanizmalarının Aydınlatılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2013
"Naftalen ve Antrasen Bazlı Fotobaşlatıcıların Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi.", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"Tiyokzanton Bazlı Suda Çözünür Makrofotobaşlatıcı Sentezi ve Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Yöntemi İle Makrofotobaşlatıcı Beraberinde Hidrojellerin Hazırlanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Serbest Radikal Polimerizasyonunda Aminlerin II.Tip Fotobaşlatıcılar Beraberinde Oksijenin Polimerizasyon Üzerine Olan Olumsuz Etkisini Gidermek amacı ile Kullanımı", , , Diğer, 1999
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Arsu N,Ceper T., "PREPARATION METHOD OF NANOCOMPOSITE FILMS COMPRISING GOLD NANOPOARTICLE VIA PHOTOPOLYMERIZATION TECHNIQUE", TÜRKIYE, Patent, WO/2017/116372, Temmuz 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi