Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalürji, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalürji, 2001 - 2006
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, kimya Metalürji Fakültesi, 1996 - 2001
, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalürji Fakültesi, 1996 - 1996
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği, 01.01.2016 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Doktora Tez, Doktora, 2017-2018
Uzmanlık Alan, Doktora, 2017-2018
Genel Matematik 1, Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması(Gr. 6), Lisans, 2017-2018
MTM Tasarım Uyg. (Gr. 5), Lisans, 2017-2018
Mekanik 1( Gr 2), Lisans, 2017-2018
Matematik, Lisans, 2017-2018
MTM Tasarım Uyg. (Gr. 6), Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Turan, "Çatlak içeren Öngerilmeli Şeritte Çatlak Ucunda Oluşan Gerilme Birikimi Şiddeti Faktörünün Belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, A.Tekin, "Çatlak İçeren Üç Katlı Elastik ve Viskoelastik Sandviç Kalın Plakların Delaminasyonu (İkinci Danışman)", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ü.Babuşçu, "Silindirik Boşluk İçeren Öngerilmeli Dikdörtgen Plakların Bazı Statik ve Dinamik Problemlerinin FEM ile İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, E.Esra, "Viskoelastik Kompozit Malzemeden yapılmış Dikdörtgen Dikdörtgen Kalın Plakların Delaminasyonun İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, F.Aylıkcı, "Piezoelektrik/Metal/Piezoelektrik üç katmandan oluşan dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının FEM ile incelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Doktora, S.Selim, "Bazı Non-Lineer Sınırdeğer Problemlerinin FEM İle İncelenmesi ((İkinci Danışman)", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, A.Eren, "Çatlak içeren kompozit şerit-levhanın doğal frekanslarına çatlağın etkisi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ü.(Babuşçu), "Tek veya Çift Dairesel Delik İçeren Şerit Levhada Gerilme Yığılmasının Sonlu Elemanlarla İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Ağit, "Dikdörtgen Delik İçeren Şerit-Levhaya Ait Bir Non-Lineer Sınır Değer Problemlerinin FEM İle İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi