Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Dinç Zor Ş., Aslan Çakir A., "Simultaneous quantitative analysis of ephedrine HCL, guaifenesin, and some synthetic additives in syrups by RP-HPLC using box-behnken design", LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY, vol.37, pp.85-94, 2018
Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Yarkadaş G., "A Novel RP-HPLC Method for the Simultaneous Analysis of Some Active Ingredients in Cough–Cold Syrup Formulation", CURRENT PHARMACEUTİCAL ANALYSİS, vol.13, pp.304-313, 2017 (Link)
Aşçi B., Zor S.D., Aksu Dönmez Ö., "Development and Validation of HPLC Method for the Simultaneous Determination of Five Food Additives and Caffeine in Soft Drinks", INTERNATIONAL JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 2016
Zor S.D., Aşçi B., Aksu Dönmez Ö., Kucukkaraca D.Y., "Simultaneous Determination of Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Quinoline Yellow and Sunset Yellow in Lemonades and Lemon Sauces by HPLC Using Experimental Design", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, vol.54, pp.952-957, 2016
Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Bozdoğan A.E., "CHROMATOGRAPHIC AND CHEMOMETRICS-ASSISTED SPECTROPHOTOMETRIC METHODS FOR THE SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ALLOBARBITAL, ADIPHENINE HYDROCHLORIDE, AND PARACETAMOL IN SUPPOSITORY", JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES, vol.37, pp.560-571, 2014 (Link)
Dinc S., Aksu Dönmez Ö., Asci B., Bozdogan A.E., "Spectrophotometric Multicomponent Resolution of a Tablet Formulation Containing Lisinopril and Hydrochlorothiazide by Multivariate Calibration Methods", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, pp.999-1002, 2013
Aksu Dönmez Ö., Asci B., Bozdogan A., Sungur S., "Simultaneous determination of potassium guaiacolsulfonate, guaifenesin, diphenhydramine HCl and carbetapentane citrate in syrups by using HPLC-DAD coupled with partial least squares multivariate calibration", TALANTA, vol.83, pp.1601-1605, 2011
Asci B., Aksu Dönmez Ö., Bozdogan A., Sungur S., "SIMULTANEOUS DETERMINATION OF PARACETAMOL, PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE, AND DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE IN TABLETS USING MULTIVARIATE CALIBRATION METHODS COUPLED WITH HPLC-DAD", JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY TECHNOLOGIES, vol.34, pp.1686-1698, 2011
Asci B., Aksu Dönmez Ö., Ozgur M.U., "Simultaneous Determination of Colourant Mixtures Used in Pharmaceuticals by Derivative UV-Spectrophotometry", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.5672-5678, 2010
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., Div Y., "Spectrophotometric Multicomponent Analysis of a Mixture of Chlorhexidine Hydrochloride and Lidocaine Hydrochloride in Pharmaceutical Formulation Using Derivative Spectrophotometry and Partial Least-Squares Multivariate Calibration", JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.65, pp.30-35, 2010
Aşçi B., Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Sungur S., "Experimental design of reversed-phase high performance liquid chromatographic conditions for simultaneous determination of ibuprofen, pseudoephedrine hydrochloride, chlorpheniramine maleate, and nipagen", JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.65, pp.743-748, 2010
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Determination of ternary mixtures of dextromethorphan hydrobromide, pseudoephedrine hydrochloride and triprolidine hydrochloride in syrups by partial least-squares multivartate calibration", REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.26, pp.209-217, 2007
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., Div Y., "Spectrophotometric multicomponent analysis of a mixture of triprolidine hydrochloride and pseudoephedrine hydrochloride in pharmaceutical formulations by partial least-squares multivariate calibration", CHEMIA ANALITYCZNA, vol.52, pp.135-140, 2007
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Simultaneous determination of mepyramine maleate, lidocaine hydrochloride, and dexpanthenol in pharmaceutical preparations by partial least-squares multivariate calibration", ANALYTICAL LETTERS, vol.39, pp.751-761, 2006
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Rapid and simple method for simultaneous determination of escin and diethylamine salicylate in pharmaceutical preparations by partial least-squares multivariate calibration", MONATSHEFTE FUR CHEMIE, vol.137, pp.1163-1168, 2006
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Simultaneous determination of theobromine and caffeine in cocoa by partial least-squares multivariate spectrophotometric calibration", ANALYTICAL LETTERS, vol.31, pp.859-866, 1998
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., "A Facile HPLC-PDA Method for Simultaneous Determination of Paracetamol, Methyl Paraben, Sunset Yellow and Carmosine in Oral Suspensions", Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Turkish Journal of Chemistry, vol.5, pp.763-774, 2018 (Link)
Aksu Dönmez Ö., "Simultaneous Determination of Theophylline, Theobromine and Caffeine in Tea by Partial Least Squares Multivariate Spectrophotometric Calibration", International journal of chemistry, vol.13, pp.45-48, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aşçi B., Aksu Dönmez Ö., Özgür M., "Simultaneous Determination of Colorant Mixtures Used in Pharmaceuticals by Derivative UV-Spectrophotometry", 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, - , pp.229-
D.Yılmaz G., Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Simultaneous Determination of Phenylephrine Hydrochloride and Chlorpheniramine Maleate in Pharmaceutical Preparations by Partial Least-Squares Multivariate Calibration", 2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.62-
Cankurtaran H., Aksu Dönmez Ö., Özeroğlu C., Afşar H., "Etilendiamintetraasetik Asit’in KMnO4 Oksidasyonu", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, - , ss.168-
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Mepiramin Maleat ve Lidokain Hidroklorürün Türev Spektrofotometrik Yöntemle Miktar Tayini", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, TÜRKIYE, - , ss.127-
Tataroğlu C., Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Bozdoğan A.E., Sungur S., "Portland Çimentosundaki Alüminyum ve Demir Miktarının Çoklu Kalibrasyon Teknikleri Kullanılarak Spektrofotometrik Tayini", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., - , ss.84-
Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Bozdoğan A.E., "Spectrophotometric Multicomponent Resolution of a Tablet Formulation Containing Lisinopril and Hydrochlorthiazide by Multivariate Calibration Methods", 7th Aegean Analytical Chemistry Days, YUNANISTAN, - , pp.188-
Aslan Çakir A., Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Dinç Zor Ş., "Development of A HighPerformance Liquid Chromatography Method for Simultaneous Determination of Ephedrine, Guaiphenesin and Additives in syprus Samples Using an Experimental Design", All in One Conferences, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, - , pp.83-
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "B-Essin ve Dietilamin Salisilatın Kısmi En Küçük Kareler Spektrofotometrik Kalibrasyon(PLS-2) Yöntemi ile Yan Yana Miktar Tayini", XVI.Ulusal Kimya Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, - , ss.61-
Aksu Dönmez Ö., Div Y., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Tablet Preparatlarında Psödoefedrin Hidroklorür ve Triprolidin Hidroklorürün Kemometrik Yöntemle Miktar Tayini ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.90-
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Simultaneous Determination of Dextromethorphan Hydrobromide, Triprolidine Hydrochloride and Pseudoephedrine Hydrochloride in Pharmaceutical Preparations by Partial Least-Squares Multivariate Calibration", 2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry,, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.109-
Yurtseven E. , Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Dinç Zor Ş., Bozdoğan A.E., Sungur S., "Simultaneous Spectrophotometric Determination of Iron and Molybdenum in Ferro-Molybdenum Alloys by Multivariate Calibration Methods Ekim 2008", 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, - , pp.272-
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Simultaneous Determination of Mepyramine Maleate,Lidocaine Hydrochloride and Dexpanthenol in Pharmaceutical Preparations by Partial Least-squares Multivariate Calibration ", 3 AACD 3rd Analytical Chemistry days, YUNANISTAN, - , pp.396-
Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Bozdoğan A.E., "İlaç preparatlarındaki Adifenin Hidroklorür,Allobarbital ve Parasetamolün Çok değişkenli kalibrayon yöntemleri ile bir arada tayini", XII.Ulusal spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.222-
Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Simultaneous Determination of Theophylline, Theobromine and Caffeine in Tea by Partial Least-Squares Multivariate Spectrophotometric Calibration, Derivative Spectrophotometry and HPLC", MBAC III 3th Mediterranean Basin Conference on - Analytical Chemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.182-
Aşçi B., Aksu Dönmez Ö., Sungur S., Bozdoğan A.E., ". B. Aşçı, Ö.A. Dönmez, A. Bozdoğan, S. Sungur, “Parasetamol ,Psödoefedrin HCI ve Dekstrometorfan HBr İçeren Preparatların Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri Uygulanarak HPLC ile Analizi ” 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, P-, Haziran 2010. ", 24. Ulusal Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, - , ss.1-
Dinç Zor Ş., Aşçi B., Aksu Dönmez Ö., "Experimantal design of reversed-phase highperformance liquid chromatographic conditions for simultaneous determınatıon ofcaffeine, allura red, ponceau 4R and carmoisine", XVI Latin-American Congress onChromatography & 9th National Meeting on Chromatography, PORTEKIZ, - , pp.423-
Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Özgür M., Bozdoğan A.E., "Simultaneous of Colorant Mixtures Used in Powder Drinks by Principal Component Regression Multivariate Calibration Method", 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, - , pp.230-
Aksu Dönmez Ö., Div Y., Bozdoğan A.E., Kunt G., "Klorheksidin Hidroklorür ve Lidokain Hidroklorürün Türev Spektrofotometrik ve Kemometrik Yöntemlerle Miktar Tayini", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.89-
Aşçi B., Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., Kucukkaraca D.Y., "Simultaneous Determination of Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Quinoline Yellow and SunsetYellow in Lemonades and Lemon Sauces by HPLC, Using Experimental Design", All in OneConferences, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, - , pp.77-
Dinç Zor Ş., Aşçi B., Aksu Dönmez Ö., Karamustafa Ö., "Experimental Design Approach to Optimize HPLC Separation of Active Ingredients, Preservatives and Colorants in Syrup Formulation ", 12.International Symposium on Pharmaceutical Sciences , ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2018, pp.1-1
Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., "Simultaneous Determination of Paracetamol and Some Additives in Liquid Pharmaceutical Formulations using HPLC-DAD Method ", 5th International Congress onFundamental and Applied Sciences , üsküp, MAKEDONYA, 18-22 Haziran 2018, pp.1-1
Şen E., Aşçi B., Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., Bozdoğan A.E., "Simultaneous Determination of Sodium Benzoate, Sunset Yellow, Methyl Paraben and Pseudoephedrine HCl in Syrups by Using HPLC-DAD Coupled With Partial Least Squares Multivariate Calibration ", 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.1399-1399 (Link)
Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., Aşçi B., Yarkadaş G., "SIMULTANEOUS QUANTITATIVE ANALYSIS OF A MULTICOMPONENT DRUG BY HPLC WITH THE AID OF EXPERIMENTAL DESIGN ", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE ICAS 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2017, pp.203-203
Aşçı B., Dinç Ş., Aksu Dönmez Ö., "EXPERIMANTAL DESIGN OF REVERSED-PHASE HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS FOR SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ASCORBIC ACID, POTASSIUM SORBATE AND SODIUM BENZOATE", Organizasyon6th black sea basın conference on analytical chemistry, , Eylül 2013
Aşçi B., Dinç Zor Ş., Aksu Dönmez Ö., "Potasyum Sorbat, sodyum benzoat, ponzo ve karmosinin HPLC yöntemi ile birarada analizi ve validasyonu", Ulusal Analitik Kimya Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Aksu Dönmez Ö., "Simultaneous Determination of Potassium guaiacolsulfonate, Guaifenesin, Diphenhydramine HCl and Carbetapentane citrate in Syrups by using HPLC-DAD Coupled with Partial Least Squares Multivariate Calibration", 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, , Ekim 2011
Aksu Dönmez Ö., "Simultaneous Determination of Allobarbital, Adiphenine HCl and Paracetamol by HPLC using Experimental Design", 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications,, , Ekim 2011
Aşçi B., Aksu Dönmez Ö., Sungur S., Bozdoğan A.E., "Determination of Ibuprofen, Pseudoephedrine HCl, Chlorpheniramine Maleate and Nipagine by Liquid Chromatography and Factorial Design Study", 9th Eurasia Conference on Chemical Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2006, pp.285-290
Aksu Dönmez Ö., Özgür M., Bozdoğan A.E., "Comparison of Derivative Spectrophotometry and Partial Least-Squares (PLS-1) Calibration for the Determination of Caffeine in Energy Drinks ", 9th Eurasia Conference on Chemical Science , ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2006, pp.291-298
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi