Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kanser Tedavisine Yönelik Fonksiyonel Polimerik Nanopartiküller", BAP Y.Lisans, FYL-2019-3556, Yönetici, Devam Ediyor
"Biyoaktif Yara Örtü Malzemesi Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2019-3566, Yönetici, Devam Ediyor
"PLGA Enkapsüle Juglon Nanopartiküllerinin Antibiyofilm Aktivitesinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3101, Araştırmacı, Devam Ediyor
"KETOKONAZOL YÜKLÜ PLGA NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ", TÜBITAK Projesi, 2209-B, Danışman, Devam Ediyor
"“Elektroeğrilmiş PLGA [Poli (Laktik-ko-Glikolik Asit)] Temelli Yara Örtü Malzemesi Üretimi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitesinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 2209-B, Danışman, Devam Ediyor
"In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller", TÜBITAK Projesi, 117Z016, Araştırmacı, Devam Ediyor
"C6 Glioma Hücrelerinde Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Toksisite ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FKG-2017-3067, Yönetici, Devam Ediyor
"Streptozotocin (STZ) ile İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010-07-04-GEP01, Araştırmacı, 2018
"Yıldız Teknik Üniversitesinin Biyomalzemeler Ar-Ge Strateji Belgesi", TÜBITAK Projesi, 115R202, Araştırmacı, 2018
"Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-07-KAP03, Araştırmacı, 2016
"Ebola Virüs Hastalığına Karşı Yeni Nesil Peptid Aşı Modellerinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-04-KAP01, Araştırmacı, 2017
"Enkapsüle Kateşin Molekülünün In-Vitro Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014-01-07-GEP-01, Araştırmacı, 2017
"Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglonun Biyouyumluluğunun Ve Biyoyararlanımının Artırılması ", TÜBITAK Projesi, 114Z093, Araştırmacı, 2017
"Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014-07-04-GEP-02, Yönetici, 2015
"Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014-07-04-GEP-03, Yönetici, 2018
"L.infantum'un Neden Olduğu Visseral Leishmaniasis'e Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 213S148, Araştırmacı, 2018
"Viral Enfeksiyonlardan Koruyucu Yeni Nesil Peptid Aşi Modellerinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013-07-04-KAP07, Araştırmacı, 2016
"Canine Parvoviruse Ait Antijenik Özellikli Sentetik Peptidlerin Sentezi ve Biyokonjugatlarının Geliştirilmesi", BAP Doktora, 2011-07-04-DOP01, Araştırmacı, 2012
"Streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş Süperoksit Dismutazın (SOD) antioksidatif özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010-07-04-GEP01, Araştırmacı, 2013
"Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 25-DPT-07-04-01, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi