Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2011 - 2017
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2010 - 2011
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2002 - 2010
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 18.09.2017 - Devam Ediyor
Mevlana De?i?im Programy Koordinatörü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 17.11.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME, , 09.09.2013 - 09.03.2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Gözde, "Örgütsel adalet ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmezi ve hastane çalışanları üzerine bir uygulama", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.İnam, "Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü: Hastane çalışanlarına yönelik bir uygulama", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Seda, "DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi