Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Geleneksel Yapıların Yaşam Döngüsü Açısından İrdelenmesi: Diyarbakır Evlerinin LEED Değerlendirmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-03-01-KAP03, Yönetici, 2015
"Türkiye'de Yapı Ürünlerinin Üretim Enerjisinin Mimari Tasarımda Değerlendirilmesi için Bir Model Önerisi", BAP Arastırma Projesi, 2011-03-01-GEP01, Araştırmacı, 2012
"Türkiye’de Yapı Teknolojisinin Belgelenmesi- Karadeniz Bölgesi Örneği", BAP Arastırma Projesi, 95-A-03-01-02, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi