Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Paleotetis aktif kenarı boyunca Triyas yay magmatizmasının ve kaynak alan değişiminin izlenmesi: Tokat Masifi ve yakın Pontid bölgesinde kumtaşlarındaki detrital zirkonların bütünleşik U-Pb ve Lu-Hf izotop çalışması’ ", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2017
"Tetis kuzey kenarına eklenmiş ofiyolitlerin ve kırıntılı kayaların U/Pb zirkon yaşlandırması ve Lu/Hf izotop jeokimyası (Kastamonu-Sinop-Çorum Bölgesi, Orta Pontidler) ", , , Araştırmacı, 2016
"Kumtaşları için tektonik kaynak alan göstergesi U-Pb ve Lu-Hf izotoplarını kullanarak Permo-Triyas yaslı Karakaya Kompleksi için önerilen alternatif tektonik modellerin sınanması", TÜBITAK Projesi, , , 2014
"İstanbul Fragmanının Paleocoğrafik Evrimine Yeni Bir Yaklaşım: İstanbul ve Zonguldak Alt Ordovisyen Yaşlı Kuvarsitlerden Derlenen Taşınmış Zirkonların Jeokronolojisi ve Kökensel Değerlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2011
"Armutlu Metamorfikleri Temel Kayaçlarını Kesen Granitoyidlerin Petrolojik ve Jeokronolojik İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2010
"Boyabat (Sinop) Jeolojik Miras Envanter Çalışması (TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi, TÜKSEK-Türkiye Kültür Sektörü Programı", , , Diğer, 2007
"Bitlis Masifi Temel Kayaçlarını Kesen Granitoyidlerin Petrolojik ve Jeokronolojik İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2007
"Bolu Masifinin Yapısal, Petrolojik, Jeokronolojik İncelenmesi ve Kadomiyen Orojenezi İçindeki Evrimi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2000
"Bolu-Yedigöller-Arasında Yüzeylenen Granitik Kayaçların Petrojenezi ve Metalojenezi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi