Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ekoloji ve Kirlenme
Çevre Mikrobiyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ekoloji
Orman Koruma
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Environmental Sciences
Engineering, Environmental
Forestry
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi