Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 13.12.2011 - 22.12.2017
Bölüm Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 13.09.2011 - 16.07.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 15.07.2008 - 10.09.2011
Ç.E.D. KOORDŞNATÖRÜ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, , 21.06.2005 - 21.06.2009
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Mühendisliği Ekolojisi, Lisans, 2017-2018
Hava Kirliliği Meteorolojisi , Lisans, 2017-2018
Çevre Mikrobiyolojisi, Lisans, 2017-2018
Ekosistem Modellemesi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Hava Kirliliği, Lisans, 2015-2016
Çevre ve Halk Sağlığı, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Dündar, "Biyolojik ve minerolojik maddeler kullanılarak sentetik atıksulardan bakır ve nikel iyonlarının giderimi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği, Temmuz, 2009.
Doktora, E.Malkoç, "Farklı adsorbent türleri ile sulardan ağır metallerin giderimi", --Seçiniz-- , , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, A.Özdemir, "İSTANBUL’DA ÖNEMLİ TARİHİ ESERLERDEKİ TAŞ MALZEMENİN MİKROBİYOLOJİK BOZUNMASI", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M.Bire, "İleri oksidasyon yöntemleriyle (UV,ultrases, katalizör) atık sulardan boyar madde giderimi", , , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, Z.Ekmekyapar, "Doğal ve işleme tabi tutulmuş adsorbentler ile atık sulardan ağır metal giderimi", , , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, M.Dündar, "Doğal titrek kavak (Populus tremula L.) ormanı ölü örtüsü ile sulu çözeltilerden bakır ve krom giderimi", , , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, E.Fidan, "Ardışık kesikli reaktörlerde Biyolojik Arıtım ", Atatürk University , , Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, E.Malkoç, "Tatlısu algleriyle atıksulardan bakır ve kromun biyosorpsiyonu", atatürk Üniversitesi , , Ocak, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, DOKTORA TEZİ ORTAK DEĞERLENDİRME JURİ ÜYESİ, BOARD OF ADVANCED STUDIES&RESEARCH UNIVERSITY OF KARACHI, Eylül, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi