Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğadan İlham Alan Biyomimikri Uygulamalarının Fen Eğitimine Yansımaları

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023, pp.263-264

İlkokulda Fen Bilimleri Öğretiminde Uluslararası Öğretim Programlarına Dayalı Değerlendirme ve Öneriler

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023, vol.1, pp.241-244

İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yanlış Kalem Tutuş Şekilleri ve Sebepleri Üzerine Bir Araştırma

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023, vol.1, pp.226-227

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 June 2022

Problems Encountered in Science Teaching and Potential Solutions (Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

VI. International Teacher Education and Accreditation Congress (VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi), Çanakkale, Turkey, 16 - 18 June 2022, pp.25-37 Creative Commons License Sustainable Development

A Comparison of Primary School 1st Grade Mother Tongue Course Curriculum: Turkey and England

VI. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 June 2022, pp.100-101 Sustainable Development

Problems Encountered by Primary School Students in the Process of Returning to School After the Covid-19 Pandemic According to Teachers' Views

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 November 2021, pp.534-535 Creative Commons License Sustainable Development

Erken Cumhuriyet Dönemi Hümanizmin Temsilcisi Yücel Dergisinde Gençliğin Tasviri

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2020, pp.11

Books & Book Chapters

Türkiye'de Yapılan Araştırmalar Işığında Hayat Bilgisi Öğretim Programlarında (2005-2018) Karşılaşılan Sorunlar

in: Eğitimde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Şehriban Koca,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban Akgül, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.265-280, 2022

Metrics

Publication

12

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals