Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The implementation of optimization methods for contrast enhancement

COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.34, ss.101-107, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Churn Analizinde Sınıflama ve Kümeleme Tekniklerinin Uygulanması

Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.239-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blind Audio Source Separation Using Independent Component Analysis and Independent Vector Analysis

INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ELECTRONİCS AND COMPUTERS, cilt.4, ss.174-177, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gezgin Satıcı Probleminin Karınca Kolonisi ve Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Karşılaştırılması

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.8-13, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Music Genre Classification and Recommendation by Using Machine Learning Techniques

2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference, ASYU 2018, Adana, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Okul Bırakma Eğiliminin Tahmin Edilmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, Adana, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.1-4

Music Genre Classification and Recommendation by Using Machine Learning and Deep Learning

Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, Adana, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.1-5

Short Time Fourier Transform Based Music Genre Classification

Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT), İstanbul, Türkiye, 18 Nisan 2018, ss.1

The Performance Evaluation of the Cat and Particle Swarm Optimization Techniques in the Image Enhancement

Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT), İstanbul, Türkiye, 18 Nisan 2018, ss.1

Churn Analizinde Sınıflama ve Kümeleme Tekniklerinin Uygulanması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.1-5

Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemi ile Görüntü İyileştirme. Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemi ile Görüntü İyileştirme

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU), Düzce, Türkiye, 29 Eylül 2016, ss.300-304

The evaluation of detectors and descriptors on determination of semen cell

2016 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2016, Sinaia, Romanya, 2 - 05 Ağustos 2016