Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reduced Weight Automotive Brake Pedal Test Analysis

International Journal of Automotive Science and Technology, cilt.1, ss.8-13, 2017
Link

EMISSION AND PERFORMANCE INVESTIGATION of RAPESEED METHYL ESTER AND DIESEL FUEL

International Virtual Journal for Science, Technics Inovations for The Indusrty Machines Technologies Materials, ss.22-25, 2010

Experimental Performance Analysis of Biodiesel Traditional Diesel and Biodiesel with Gycerinel

Turkısh Journal of Engıneerıng and Envıronmental Scıences ,, cilt.29, ss.89-94, 2005

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Experimental Investigation of High Pressure Water Injection On The Exhaust Emissions and Engine Performance Of An SI Engine

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2017, ss.343-357

Segmentlerine göre sınıflandırılmış otomobillerin kilometrebaşına birim maliyetlerinin hesaplanması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28, 2016, Adana, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.5096-5105
Link

Thermal Analysis of Heavy Duty Engine Exhaust Manifold Using CFD

SAE 2016 World Congress and Exhibition, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Nisan 2016
Link

Effect of Gasolıne Toluene Blends On Engıne Performance and Exhaust Emıssıon

4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi konferansı-OTEKON'08, Bursa, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2008, ss.305-309

The Experimental Investigation of Exhaust Emissions of Biodiesel Fuelled Diesel Engine

Internatıonal Conference on Applıed Thermodynamıcs konferansı ATC'05, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.331-335

The Experımental Investıgatıon Of Isopropanol Addıtıon To The Gasolıne Water Motor Fuel Blends On Sı Engıne Performance

Internatıonal Conference on Applıed Thermodynamıcs ATC'05, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.425-429

The performance characteristics of Biodiesel Fuelled Diesel Engine

Internatıonal Conference on Applıed Thermodynamıcs konferansı ATC'05, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.501-504