Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisiliği, Türkiye

 • 2004 - 2006 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Türkiye

 • 1999 - 2004 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Farklı kompozisyonlardaki borat bileşiklerinden, hidrojen depolama ortamı olarak metal borhidrür üretimi ve üretim mekanizmasının incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2006 Yüksek Lisans

  BORAKSTAN SODYUM BORHİDRÜR ÜRETİMİ VE ÜRETİMİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Ölçme Değerlendirme

  Diğer , Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2019Sınıf Yönetimi

  Diğer , Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2019Öğretim Teknolojileri

  Diğer , Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2019Öğretim Yöntemi ve Teknikleri

  Diğer , Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2019Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim

  Diğer , Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2018MÜDEK Eğitim Çalıştayı

  Diğer , Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği