Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisiliği, Türkiye

 • 2004 - 2006Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Türkiye

 • 1999 - 2004Lisans

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011Doktora

  Farklı kompozisyonlardaki borat bileşiklerinden, hidrojen depolama ortamı olarak metal borhidrür üretimi ve üretim mekanizmasının incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2006Yüksek Lisans

  BORAKSTAN SODYUM BORHİDRÜR ÜRETİMİ VE ÜRETİMİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ