Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları Ve Öğretim Programı, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretimi, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, özyeterlik algıları, bilişüstü özdüzenleme stratejileri ve ÖSS sayısal puanları, arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  İlköğretim dördüncü sınıf öğretmenlerinin matematiğe karşı tutumlarının öğrencilerin matematik başarısı üzerindeki etkisi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English