Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrenci-Öğrenci Onay Ölçeğinin (ÖÖOÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 July 2022

KAVRAM ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 September - 03 November 2021

What do students in private schools think about online education? A mixed method study

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2021

HİZMET İÇİ EĞİTİMDE TURNUVA TEKNİĞİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 30 October 2020

İTALYA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27 - 29 June 2019 Sustainable Development

İtalya Okul Öncesi Eğitim Programının Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programıyla Karşılaştırılması.

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.151 Sustainable Development

An examination of university students’ learning and studying approaches

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), Nice, France, 1 - 04 February 2017 identifier identifier identifier

An investigation into university students’ study skills

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), 1 - 04 February 2017, no.1

Examining University Students' Learning and Study Approaches

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, France, 1 - 04 February 2017

Examining University Students' Study Skills

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, France, 1 - 04 February 2017

Investigating the Effect of Audio Visual Materials as Warm up Activity in Aviation English Courses on Students Motivation and Participation at High School Level

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2015, Antalya, Turkey, 16 April 2016, pp.120-128

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2016

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2016, Antalya, Turkey, 14 April 2016, vol.232, pp.382-388

School principals transformational leadership behaviours andtheir effects on teacher commitment

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, OLOMOUTH, 29 - 31 October 2015, vol.2016

School principals' transformational leadership behaviours and their effects on teacher commitment

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.203-211 identifier

An examination of students perceptions of service quality dimensions in higher education

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015

School Principals Transformational Leadership Behaviors and Their Effects on Teacher Commitment

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, vol.1, pp.203-211

An Analysis of Undergraduates Study Skills

7th World Conference on Educational Sciences, Atina, Greece, 05 February 2015, pp.1355-1362

School Principals' Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1340-1347 Sustainable Development identifier

School Administration in the 21st Century

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), 1 - 03 September 2014 identifier identifier identifier

The Effect of Extra-Curricular Activities on the Development of Students Going to Economically and Socially Disadvantaged Schools

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına İlişkin Durum Tespiti

İkinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (2012), 01 September 2012

Self- Evaluation of Yıldız Technical University Department of Education between 1997- 2003.

XVI. National Educational Sciences Congress, Pamukkale Üniversity, 01 September 2006

Books & Book Chapters

Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri- Harezmi-STEM, Montessori, Regio Emilia, Waldorf, High Scope Somut Etkinlik Örnekleri

in: Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri- Harezmi-STEM, Montessori, Regio Emilia, Waldorf, High Scope Somut Etkinlik Örnekleri, Prof. Dr. Yavuz Erişen, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.1-232, 2019 Sustainable Development

Egitim Programı ve Tasarım Modelleri

in: Egitimde Program Gelistirme Kavramlar Yaklasımlar, Hasan Şeker, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.71-88, 2013

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

23

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

3

Project

8

Thesis Advisory

5

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals