Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1994 - 1999 Doktora

    International Islamic University Malaysia (Iıum), The International Institute Of Islamic Thought And Civilization (Istac), Felsefe, Malezya

  • 1991 - 1993 Yüksek Lisans

    International Islamic University Malaysia (Iıum), The International Institute Of Islamic Thought And Civilization (Istac), İslam Düşüncesi, Malezya

  • 1986 - 1991 Lisans

    Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye