Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ibn Khaldun and Philosophy: Causality in History

JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY, cilt.30, sa.1, ss.27-42, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lenn E. Goodman, Islam Hümanizmi

Philosophy East, cilt.59, sa.1, ss.112-115, 2009 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Ibn Khaldun and Hegel on Causality in History: Aristotelian Legacy Reconsidered

ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, cilt.35, sa.1, ss.46-83, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Siyasî İçecek Olarak Türk Kahvesi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), cilt.41, ss.369-386, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Batılı Bir Korku Yaratma Aracı Olarak İslamofobi

IRCICA Journal: A Journal on Islamic History and Civilization , cilt.3, sa.6, ss.175-203, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam ve Ahlak Felsefesi: “Kötülükten Sakındırma” Prensibinin Yardıma Koşmaya Etkisi

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.11-22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Barışına Bir Engel Olarak Siyasi İktidarın Kutsallaştırılması

EU-Topias, A Journal on Interculturality, Communication, and European Studies , cilt.3, ss.69-87, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Devletin Emrine Tanrı Emri Olarak İtaat”: Thomas Hobbes’ta Sivil Din

Kutadgu Bilig , sa.17, ss.71-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles’ın Toplumsal Sözleşmeye Bakışı

Kutadgu Bilig, sa.13, ss.21-30, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristo’da Yabancı Düşmanlığı

Kutadgu Bilig, cilt.12, ss.61-76, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdealler ve Gerçekler: İbn Haldun'un Asabiyet ve Siyasi İktidarı Meşrulaştırması

Felsefe Dünyası, sa.46, ss.106-124, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdealler ve Gerçekler: İbn Haldun'un Asabiyet ve Siyasi İktidarı Meşrulaştırması

Felsefe Dünyası, sa.46, ss.125-142, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasi Hayvanı Evcilleştirmek: Güneydoğu Avrupa'da Dini ve Siyasi Çatışmayla Başa Çıkmak

Journal for Studies in Ethnology and Anthropology, sa.1, ss.321-330, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Haldun ve Hegel’de Tarihte Nedensellik: Aristo Mirasını Yeniden Değerlendirmek

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.51-94, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Son Dönemdeki Tasavvuf Karşıtı Gelişmeler

4th International Sufi Conference - “Sufi Heritage: Counterculture Narrative and Peacebuilding in the Era of Globalisation”, Karachi, Pakistan, 13 - 14 Nisan 2018, ss.14-15

Laik Müzik, Kutsal Dava: Türkiye’de Sivil Dinin Hizmetinde Müzik

1st International Syposium of Association of Ethnomusicology - Music and Politics, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.7

Geçmişte ve Bugün İslamofobi

Der Islam gehört nicht zu Deutschland!? Wege des Zusammenlebens in der Gesellschaft, Munich, Almanya, 31 Temmuz - 04 Ağustos 2017, ss.6-7

Laik Ritüeller ve Aşırılık

Workshop on Radicalism and Extremism, Geneve, İsviçre, 15 - 17 Haziran 2016, ss.12

Sivil Din Probleminin İslami Bir Çözümü Var Mı?

The First Kazan International Scientific Forum – “Islam in a Multicultural World”, Kazan, Rusya, 1 - 03 Kasım 2011, ss.309-330

Türki Kültürde İktidarın Kutsallaşması

Second Congress on Islamic Civilization in Central Asia, Bishkek, Kırgızistan, 12 - 15 Ekim 2012, ss.44-45

Laik Bir Epifani Olarak Atatürk Silüeti

Conference on “Nature and the Popular Imagination”, California, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 11 Ağustos 2012, ss.25-26

İslam Geleneğinde Yaşam ve Yaşatmak

XIV European Conference on Science and Theology: “What is Life?”, Tartu, Estonya, 24 - 29 Nisan 2012, ss.43

Balkanlar'da Türk Kamu Diplomasisi

Türk Dış Politikası'nın Yeni İmkanları ve Kamu Diplomasisi Paneli, Gaziantep, Türkiye, 27 Ekim 2011, ss.8

Abdürreşid İbrahim'de Asya Birliği Fikri

The Fourth International Congress on Islamic Civilisation in the Volga-Ural Region, Ufa, Rusya, 21 - 23 Ekim 2010, ss.15-21

Çağdaş Sekülerleşme Tarihi ve Dini Uyanış

Zeitgeschichtetage 2010 / Bi-Annual Conference of Contemporary History, Vienna, Avusturya, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.34

Asabiye ve Futbol Taraftarları

Sixth International Conference on the Humanities, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Temmuz 2008, ss.45

Seküler ve Kutsal: Modern Dünyada Savaşın Kutsallaşması

5th Global Conference – War, Virtual War & Human Security, Budapest, Macaristan, 2 - 11 Mayıs 2008, ss.37

Ders Kitaplarının Gözden Geçirilmesi: Çokkültürlü Rusya Federasyonu için Balkan Tecrübesinden Yararlanmak

The International Congress on the Contemporary Russian Historical Science: Prospect of Research and Realization of a National Educational Policy, Kazan, Rusya, 18 Nisan 2007, ss.195-217

Anadolu Tasavvufunda İnsan Haysiyeti: Laik-Hümanist veya Dini?

Pathways of Human Dignity, Jönköping, İsveç, 31 Ekim - 04 Kasım 2007, ss.40

İslami Bir Dil Var Mı?

International Conference on The Role of Islamic States in a Globalized World, Kuala-Lumpur, Malezya, 17 - 18 Temmuz 2007, ss.5

Dünya Tarihinde İslam Kurumları

Research Agenda Symposium - Research in World History: Connections and Globalizations, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 12 Kasım 2006, ss.52-53

Türkiye ve Asyalılık Felsefesi

Second International Conference of the Asian Philosophical Association, Busan, Güney Kore, 26 - 29 Ekim 2006, ss.56

Kitap & Kitap Bölümleri

Molla Sadrâ’da Varlığın Bir Boyutu Olarak Zaman

Düşünce Bilimleri: Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, M. Nesim Doru,Ömer Bozkurt, Editör, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss.71-83, 2018

Erken Modern Dönemden Bugüne Bir Siyasi İçecek Olarak Türk Kahvesi

Kebaptan Çevapçiçi'ye: Osmanlı (Sonrası) Avrupası'nda Mutfak Kültürü, Arkadiusz Blaszczyk,Stefan Rohdewald, Editör, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ss.124-143, 2018

Dostluk Olmadan Barış İçinde Birlikte Yaşama Mümkün Değil: Yeni Bir Kozmopolitanlığa İhtiyaç

Dostluk ve Mutluluk Üzerine Küresel Bir Bakış Açısı, Tim Madigan,Tim Delaney, Editör, Vernon press, Delaware, ss.25-34, 2018

On Sekizinci Yüzyıl Sonu İstanbul Yeniçeri Kahvehaneleri

Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri; On Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Dana Sajdi, Editör, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.151-173, 2014

Türk Sivil Dininin Dönüşümünün Balkanlar'a Etkisi

Balkanlar'da Türkiye, Emil Vlajki,Vesna Mijatovic,Berislav Duric, Editör, Ektos, Banja Luka, ss.262-283, 2012

18. Yüzyıl Sonu İstanbul Yeniçeri Kahvehaneleri

Osmanlı Kahvehaneleri: Mekan, Sosyalleşme, İktidar, Ahmet Yaşar, Editör, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.81-94, 2009

On Sekizinci Yüzyıl Sonu İstanbul Yeniçeri Kahvehaneleri

Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri: On Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Dana Sajdi, Editör, I.B.Tauris, London, ss.117-132, 2007

Yırtıcı Küreselleşme: Bir Eleştiri

Küre Yayınları, İstanbul, 2001

İnsan ve Teknoloji

İnsan Yayınları, İstanbul, 1992