Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Mukavemet 1

  • Lisans Dinamik

  • Yüksek Lisans Uygulamalı Mühendislik Matematiği