Paylaşımlar ve Duyurular

PCR

PCR uygulama teknikleri ilkdersi olan PCR sunumunu içermektedir.

PCR sunu.pdf Creative Commons License

Real Time PCR

Polimeraz Zincir Reaksiyonu Uygulama Teknikleri ikinci dersidir.

Real_Time_PCR sunu.pdf Creative Commons License