Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - Devam Ediyor LİNOLEİK ASİT İZOMERAZ ENZİM GENİNİN KLONLANMASI VE TRANSFORMASYONU

  TÜBİTAK Projesi

  ARASOĞLU T.

 • 2019 - Devam Ediyor Cinsel Saldırılarda Adli Kimliklendirme: Yeni Nesil Dizileme Teknikleri İle Mikrobiyom Analizi

  TÜBİTAK Projesi

  ARASOĞLU T.

 • Devam Ediyor Türkiye’nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ARASOĞLU T.

 • Devam Ediyor Erzurum Ve Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin Ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ARASOĞLU T.

 • Devam Ediyor Erzurum yöresinde antimutajen ve antikarsinojen özellikleri tespit edilen Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia ve Origanum vulgare ssp. vulgare türlerinden etken maddelerin izolasyonu ve tanılanması

  TÜBİTAK Projesi

  ARASOĞLU T.

 • Devam Ediyor Erzurum ve Çevresindeki İnek Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus’un Belirlenmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ARASOĞLU T.

 • Devam Ediyor Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması

  TÜBİTAK Projesi

  ARASOĞLU T.

 • Devam Ediyor Termofilik bakterilerden, Endüstriyel Önemi Olan, Alkalen Fosfataz, Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması, Tanılanması

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ARASOĞLU T.

 • 2017 - 2019In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller

 • 2018 - 2018Semen Antioksidan Kapasitesi, Sperm DNA Hasarı ve Sperm Mitokondrial DNA Mutasyon Analiz Yöntemlerinin Optimizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ARASOĞLU T. (Yürütücü) , Moshfeghi E.

 • 2017 - 2018Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi

 • 2015 - 2018Bazı Endemik Centaurea L. (Asteraeceae) Türlerinin Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İlaç Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÇELİK S. (Yürütücü) , ARASOĞLU T. , CANLI C.

 • 2015 - 2018Üretim ve Saklanmalarında Farklılık Gösteren Biber ve Domates Salçalarında Aflatoksin Miktarlarının LC-MS ve ELISA Yöntemleriyle Tayinleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÇELİK S. (Yürütücü) , Öner L., ARASOĞLU T.

 • 2015 - 2018Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ARASOĞLU T. (Yürütücü)

 • 2015 - 2017Nanopartikül Sistem içinde Kateşin Molekülünün Antigenotoksik Aktivitesinin Değerlendirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ARASOĞLU T. (Yürütücü)

 • 2014 - 2017Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglon’un Biyouyumluluğunun ve Biyoyararlanımının Artırılması