Araştırma Alanları

ENERJİ VE YAKITLAR

Enerji ve Yakıtlar, yenilenemeyen (yanıcı) yakıtların (odun, kömür, petrol ve gaz gibi) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, vb.) Geliştirilmesi, üretimi, kullanımı, uygulanması, dönüştürülmesi ve yönetimine ilişkin kaynakları kapsamaktadır. hidroelektrik). Not: Nükleer enerji ve nükleer teknoloji ile ilgili kaynaklar NUCLEAR BİLİM & TEKNOLOJİ kategorisinde yer almaktadır.

MÜHENDİSLİK, ÇEVRE

Mühendislik, Çevre, insanın çevre üzerindeki etkilerini ve çevresel bozulmayı en aza indirecek kontrollerin geliştirilmesini tartışan kaynakları içermektedir. Bu kategoride yer alan konular arasında su ve hava kirliliği kontrolü, tehlikeli atık yönetimi, arazi ıslahı, kirlilik önleme, biyoremidasyon, yakma, çamur sorunlarının yönetimi, depolama sahası ve atık deposu tasarımı ve inşaatı, tesisin hizmet dışı bırakılması ve çevre politikası ve uyumu bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK, DENİZ

Mühendislik, Deniz, mühendislerin gemilerin ve diğer deniz araçlarının tasarımı, inşası, seyrüsefer ve tahrikinde dikkate almaları gereken çevresel ve fiziksel kısıtlamalara odaklanan kaynakları içerir.

TERMODİNAMİK

Termodinamik, fiziksel ve kimyasal süreçlerdeki madde ve enerjinin dönüşümlerini inceleyen fizik alanlarına, özellikle ısı transferini ve sıcaklık değişimlerini içeren süreçlere odaklanan kaynakları içerir. Bu kategorideki konular, soğutma ve ısıtma sistemleri, kriyojeni, soğutma, yanma, enerji dönüşümü ve termal stresleri içerir.