Tezler

İçten Yanmalı Motorlarda Proses ve Emisyon Modellemesi

Doktora - 2006

İki stroklu gemi dizel motorlarında performans izleme ve değerlendirme uygulaması

Doktora - 2016

Su buharı enjeksiyonlu bir dizel motorunda egzoz gazları geri dolaşımının (EGR) performans ve emisyonlara etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans - 2012

Gaz Türbinli Tahrik Sistemlerinde Optimal Rejeneratör Boyutlarının Alternatif Performans Kriterlerine göre Belirlenmesi

Yüksek Lisans - 2000

Yönetilen Tezler

Gemi şaft yatağı boşluğunun yapay sinir ağları ile öngörüsü ve havuz bakım planlaması

Yüksek Lisans - 2019

Gemi Dizel Motorlarında Emülsife Yakıt Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans - 2019

DENİZ YAKITLARININ YAĞLAMA YAĞINA KARIŞMASI DURUMUNDA TALL YAĞI ASİDİ KATKISININ SEGMAN-SİLİNDİR GÖMLEĞİ ARASINDAKİ SÜRTÜNME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yüksek Lisans - 2019

İçten yanmalı motorlarda turbo aşırı doldurma grubunun termodinamik modellemesi

Yüksek Lisans - 2016

Güneş enerjisi ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin termodinamik incelemesi sistem simülasyonu ve analizi

Yüksek Lisans - 2016

Farklı Tip Gemilerin 2020 Sülfür Regülasyonu Çerçevesinde Maliyet Açısından Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans - 2021

Dört zamanlı bir dizel jeneratörün matematik modellemesi

Yüksek Lisans - 2018

Biyodizelin Gemi Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi

Yüksek Lisans - 2019

Uluslararası Emisyon Kuralları Çerçevesinde Bir Gemi Filosunun İncelenmesi

Yüksek Lisans - 2020