Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Düşük Karbonlu Çelik Malzemenin Rijitlik Değerinin Deneysel ve Teorik Yaklaşım ile Belirlenmesi

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-7, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect Of Changes In The Design Of The Crank Connecting Rod Mechanism On Stress

4th International Conference On Advances In Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2018, cilt.1, no.1, ss.1596-1608

The Usage of Strain Gauge in Tension, Torsion and Bending

International Conference on Science and Technology (ICONST 2018), Prizren, Kosova, 05 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.1041

CONSTRUCTIVE DESIGN OF A BELT CONVEYOR FOR A COAL MINE

XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Burgas, Bulgaristan, 27 Haziran 2018, ss.1