Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 YTÜ Peyzaj Planlama ve Tasarım Bölümü Hazırlık Raporu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İl Özel İdaresi İSTANBUL İLİ DOĞA TURİZM EYLEM PLANI

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Avrupa Topluluğu Leonardo Da Vinci Projesi. EU Leonarda Da Vinci Life Long Learning Programme

  Çalışma Grubu

  Amsterdam, Hollanda

 • 2008 Boğaziçi Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Sürdürülebilirliği Paneli. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentliliği

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 9. Kırsal Alan Semineri Havza Ölçeğinde Planlama Deneyimleri ve Kırsal Alanlar Yeşilırmak ve Ergene Havzaları Planlama Çalışmaları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 AB Çevre Ajansı , Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlaması

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme Projesi - EKSİP

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programının Yeniden Tanımlanması Koşutunda Mevcut Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 YÖK Yasa Tasarısı Taslağı Hakkında Bölüm Görüşü

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Yüksek Öğretim Sistemleri İçin Öngörülen Yapısal Değişikliklerin ve Eğitim Programları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 YTÜ Peyzaj Planlama ve Tasarım Bölümü Hazırlık

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Planı Programı (Taslak)

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Bilkent Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeyer alan ”Peyzaj Mimarisi ve Kentesel Tasarım Programı” adının ”Peyzaj Mimarlığı” olarak değiştirlmesi hakkında

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 1998 Teknik İşbirliği Projelerinin Hazırlanması Uygulanması İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 1993 Üretimi Bitmiş Maden Ocaklarının Peyzaj Onarım Teknikleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2017 17. ŞEFİK BURSALI ANISINA RESİM YARIŞMASI Sergileme Ödülü

  T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı

 • Haziran 2016 RESİM YARIŞMASI MÜNEVVER GEVREK ÖZEL ÖDÜLÜ

  Turgut Pura Vakfı

 • Nisan 2007 DİCLE VADİSİ PEYZAJ PLANLAMA, KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI

  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

 • Mart 2006 BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Beylikdüzü Belediyesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1