Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimal Peyzaj Uygunluk Analizi Yöntemi: Anamur İlçesi Örneği Optimal Suitability Analysis Method: The Case of Anamur District

MEGARON -YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL, cilt.15, sa.2, ss.232-342, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Using Indicator Fauna Elements in Biotope Maps for Urban Landscape Planning

LIFE: Internatinal Journal of Healt and Life-Sciences, cilt.5, sa.3, ss.78-94, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diyarbakır Tören Ve Etkinlik Alanı Peyzaj Projesi Ve Nevruz Park Kullanımının İrdelenmesi

Istanbul Commerce University Journal of Science İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.36, ss.33-56, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının “Şile-Avcıkoru” Örneğinde İrdelenmesi

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.62, sa.2, ss.31-36, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Sarıyer Örneğinde Ekolojik Mekan Ayrımı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi/ Istanbul Commerce University Journal of Sciense, sa.20, ss.55-79, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği İçin Geliştirilen ”Ekolojik Planlama Yöntemleri”

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.17-36, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Doğa Bilimlerinde Ki-Kare Bağımsızlık Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Uygulamasında SPSS Programı Kullanımı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Journal of Faculty of Forestry Istanbul University -(JFFIU), cilt.52, sa.1, ss.155-167, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kent Gelişimi Sürecinde Açık ve Yeşil Mekan Gereksiniminin Çanakkale Örneğinde İrdelenmesi

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.48, sa.2, ss.39-70, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Saptanması

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Journal of Faculty of Forestry Istanbul University -(JFFIU), cilt.47, sa.2, ss.175-200, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yerleşim Yeri Hiyerarşisine Göre Açık ve Yeşil Mekan Gereksiniminin Saptanması : Çanakkale Örneğinde

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Journal of Faculty of Forestry Istanbul University -(JFFIU), cilt.45, sa.3, ss.39-69, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yol Ağaçlandırmaları

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.45, sa.3, ss.137-146, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Ekosistemlerin Biyoçeşitliliğinin Sürdürülebilirliğinde İndikatör Türlerin Önemi

DÜMAS Dünya Multidisipliner Araştırmalar Sempozyumu 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019, ss.213-214 Creative Commons License

Using Indicator Fauna Elements in Biotope Maps for Urban Landscape Planning

23rd International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), Singapore, Singapur, 16 - 17 Kasım 2019, ss.6 Creative Commons License

Mersin Anamur Ilçesi Örneğinde Peyzaj Mirasinin Sürdürülebilirliği

DÜMAS Dünya Multidisipliner Araştırmalar Sempozyumu 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019, cilt.3, ss.173-174 Creative Commons License

EKOLOJİK YAKLAŞIMLI PLANLAMA VE PEYZAJ MOZAİKLERİNİN ÖNEMİNİN DENİZLİ İLİ VEJETASYON FORMASYONUNA BAĞLI OLARAK İRDELENMESİ

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi- UMTEB, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.3, sa.201431220, ss.1903-1920 Creative Commons License

Kent Kimliği ve Kentsel Dönüşüm

Kent, Çevre ve Sağlık III. Ulusal Şişli Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017 Creative Commons License

Tarihi Yarımada Peyzaj Master Planı

Kent, Çevre ve Sağlık III. Ulusal Şişli Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017 Creative Commons License

Marka Kent, Kent Kimliği ve Kimlik Haritası

Marka Şehirler Paneli. 4. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2016

Tarihi Yarımada’nın Bitkisel Peyzajını Tehdit eden Bir Zararlı Uzunantenli Turunçgil Böceği (Anophorachinensis spp.)

İstanbul Tarihi Yarımada Doğal Varlığının Sürdürülebilirliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 Nisan 2016 Creative Commons License

Tarihi Yarımada’nın Doğal ve Kültürel Peyzaj Strüktürü

İstanbul Tarihi Yarımada Doğal Varlığının Sürdürülebilirliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 Nisan 2016 Creative Commons License

Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği için Su ve İnsan

Dünya Su Haftası Etkinliği Su Zirvesi ”Su için Elele” Semineri. YTÜ, İSTYAM, İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2016

Dünya Su Yönetimi

Dünya Su Günü ”Su Hayattır” Semineri. YTÜ, İSTYAM, İstanbul, Türkiye, 2 - 22 Mart 2016

Marka Kent Olma Yolunda Çankırı Kenti - Avrupa Peyzaj Ödüllü Çankırı Kenti Model Önerisi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023. Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu., Çankırı, Türkiye, 20 Mayıs 2014

Tarihi Yarımada Peyzaj Değerlerinin Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (APS) Kapsamında İrdelenmesi ve Önemi

Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu 2013/ International İstanbul Historical Peninsula Symposium 2013, İstanbul, Türkiye, 02 Ekim 2013, ss.800 Creative Commons License

Biyotop Haritalamanın Önemi ve Kazdağları

2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2013, ss.163-167 Creative Commons License

Ekolojik Planlama ve Peyzaj Planlamada Peyzaj Ekoloji ve Optimizasyonu (LANDEP) Yönetimi, CBS’nin Önemi ve Yeri

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. UZAL-CBS 2012, Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2012, ss.100 Creative Commons License

Kazdağlarının Kentsel Yaşam Kalitesi Bakımından Önemi

Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2012, ss.597-604 Creative Commons License

Kazdağlarının Peyzajı ve Rekreasyon Potansiyeli Bakımından Önemi

Kazdağları III Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2012, ss.353-604 Creative Commons License

İstanbul Metropolitan Alan Çatı ve Cephe Bitkilendirmesi

AVRUPA TOPLULUĞU LEONARDO DA VINCI PROJESİ EĞİTİM SEMİNERİ, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim 2010

Datça Yarımadası Ekosistemlerinin Sürdürülebilirliği

VIII.Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan - 05 Mayıs 2010, cilt.1, ss.277-189 Creative Commons License

İstanbul Kenti Doğal ve Kültürel Varlıklarının Sürdürülebilirliği

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu II, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2010 Creative Commons License

Okul Binaları Bahçeleri / Yakın Çevrelerinin Kent Yaşam Kalitesi Bakımından Önemi

21. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 20 - 21 Mart 2009, ss.630-634 Creative Commons License

Kazdağlarının Biyoeşitliliğinin Korunması ve NATURA 2000 / Ekolojik Ağı

Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2006, ss.1-10 Creative Commons License

Pan PARKSLAR (Protected Area Network of Parks) Korunan Alanlar Ağı ve Kazdağları

Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2006, ss.1-10 Creative Commons License

Avrupa Birliği Sürecinde Peyzaj Planlamanın Önemi

1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 20 Mayıs 2005, ss.1-5 Creative Commons License

Yeni Bin Yıla Girerken Peyzaj Mimarlığı Eğitimi

Peyzaj Mimarlığı 2000 Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2000, ss.1-10 Creative Commons License

Kent Yakını Ormanların Rekreasyon Açısından Önemi

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 1998, ss.1-10 Creative Commons License

Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve Doğa Korumaya Katkısı

Doğayı Korumada Kent ve Ekoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 1997, ss.209-213 Creative Commons License

Çanakkale Kenti Açık ve Yeşil Alan Sistemi

Yerleşim ve Çevre Sorunları : Çanakkale İli Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, ss.1-9 Creative Commons License

Tarihi Bilezikçi Çiftliğinin (Büyükdere) Peyzaj Özellikleri

Doğal Değerlerin Korunması ve Kurumsallaşma Stratejileri Ulusal Semineri, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 1994 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Çevre Sorunları ve Çözüm Arayışları: Alan Kullanım Karar Sürecinde Optimal Uygunluk Analizi

YAŞAMIN HER KARESİNDE TOPRAK, YILDIZ AKSOY, Editör, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, ss.514-531, 2016 Creative Commons License

Peyzaj Planlama Programı

Planlama Eğitiminde 25 Yıl. Şehir ve Bölge Planlama Eğitim Seminerleri, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Elif Örnek, Doruk Özügül, İrfan Emre Kovankaya, Editör, YTÜ Kütüphane ve Dokümanyasyon Merkezi, İstanbul, ss.141-161, 2009 Creative Commons License

EEB Doğal Yapı Yol Haritası-SWOT Analizi

Ekonomik Toplumsal Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model Erzurum Erzincan Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Sentez ve Öneriler -Kitap III, EMRE AYSU, Editör, Tayf Matbaacılık, İstanbul, ss.168-177, 2005 Creative Commons License

Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı ve Ekolojik Planlama

Ekonomik Toplumsal Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model Erzurum Erzincan Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Sentez ve Öneriler -Kitap III, EMRE AYSU, Editör, TAYF MATBAACILIK, İstanbul, ss.52-88, 2005 Creative Commons License

Doğal Yapı

Ekonomik-Toplumsal Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model Erzurum Erzincan Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Analitik Rapor. Kitap 1, EMRE AYSU, Editör, TAYF MATBAACILIKI, İstanbul, ss.2-52, 2005 Creative Commons License

EEB Bölgesi Ekolojik Planlaması

Ekonomik Toplumsal Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model Erzurum Erzincan Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Sentez ve Öneriler Haritalar -Kitap IV, EMRE AYSU, Editör, TAYF MATBAACILIK, İstanbul, ss.3-24, 2005 Creative Commons License

Doğal Yapı-Haritalar

Ekonomik Toplumsal Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model Erzurum Erzincan Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Analitik Rapor - Haritalar- Kitap II, EMRE AYSU, Editör, TAYF MATBAACILIK, İstanbul, ss.7-11, 2005 Creative Commons License

YANGINA KARŞI ORMAN KURMA İLKELERİ TUBİTAK TOGTAG-1342

TMMOB Orman Mühendisleri Odası.YAYIN NO:21 HAZİRAN 1999.ANKARA, Antalya, 1996 Creative Commons License