Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans
  Matemetik2

 • Lisans
  Matematik

 • Lisans
  Lineer Cebir2

 • Lisans
  Lineer Cebir1

 • Lisans
  Matemetik1

 • Lisans
  Lineer Cebir 2

 • Lisans
  Diferansiyel Denklemler

Yönetilen Tezler