Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2020 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

    SCI-E Kapsamındaki Dergi

  • Ocak 2020 Powder Technology

    SCI-E Kapsamındaki Dergi