Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Compressive and flexural strength behaviors of metakaolin based geopolymer mortars manufactured by different procedures

4th International Conference on Green Design and Manufacture 2018, IConGDM 2018, Ho Chi Minh, Vietnam, 29 - 30 Nisan 2018, cilt.2030
Link

Experimental Notes on the Factors Affecting the Strength Behavior of Fly Ash Based Geopolymer Composites

6th International Conference on Advanced Materials Engineering & Technology(ICAMET 2018), Ho Chi Minh, Vietnam, 27 Nisan 2018, ss.1-6

Kalın Sayılabilecek Plaklarda Kayma Kilitlenmesi Problemi

19. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 24 Ağustos 2015, no.11, ss.158-168 Özet
Link