Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation (POE) of Yildiz Technical University (YTU) School of Foreign Languages (SFL)

Journal of Civil Engineering and Architecture, vol.6, no.9, pp.1128-1137, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Mekanda Kalite Kavramı

MEGARON, vol.4, no.3, pp.131-146, 2009 (National Refreed University Journal)

Özel Sektör Yönetim Binalarında Sistem İyileştirme Modeli

MEGARON, vol.3, no.3, pp.45-51, 2009 (National Refreed University Journal)

The Geometrical Analysis of Mosques of Architect Sinan

Journal of Mathematics & Design, vol.1, no.1, pp.51-65, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kullanıcı Eğilimleri Açısından Çocuk Oyun Alanları ve Araçları Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Üniversitesi Dergisi, Seri A, vol.42, no.2, pp.99-118, 1992 (National Refreed University Journal)

Verandalar

Tasarım, vol.1, pp.88-92, 1990 (National Non-Refereed Journal)

Mimaride Doku Kullanımının Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi: Istanbul Studies in Experimental Psychology University of Istanbul, vol.17, pp.37-46, 1989 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Designing Learning Spaces to Different Learning Approaches

ICERI 2016 Conference, Sevilla, Spain, 14 November 2016, pp.476-483

An Interface Design for IFC based Collaborarion Environment

9th. International Conference on Design&Decision Support System in Architecture and Urban Planning, Leiden, Netherlands, 07 July 2008, pp.11

Sağlık Kurumlarında Ulusal Akreditasyon ve Mimari Tasarım

Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 01 June 2007, vol.1, pp.216

Hasta Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında İyileştiren Hastane Tasarımı

I. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March 2007, vol.1, pp.29

A Rapidly Rising Trend: Designing For ‘Healthy’ Healthcare Buildings

International Conference on Environment: Survival and Sustainability’, Nicosia, Cyprus (Kktc), 19 February 2007, vol.1, pp.5189-5195

Sağlık Turizminde Kalite Arayışları

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Turkey, 28 - 29 April 2006

From Abstract to Concrete: Visual Communication in Design

1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference, Ankara, Turkey, 16 March 2006, pp.759-760

Housing Environment in the Process of Cultural Change and Transformation: Study in Istanbul/Armutlu Squatter Settlement

International Conference Doing Thinking Feeling Home: The Mental Geography of Res,dential Environments, Delf, Netherlands, 14 October 2005, pp.55-56

Proposal of a New Method in Measuring Tourist Preferences and Behavior

International Tourism Conference Perspectives in Tourism Marketing,, Muğla, Turkey, 20 May 2005, vol.1, pp.88

A Research On The Importance Of The Entegration Of The Architectural Design Studios And Construction Courses In Architecture Education

International Congress On The Construction of Architecture and its Teaching: New Professional Tasks, Barcelona, Spain, 17 April 2002

İstanbul'da Mevcut Turizm Tesislerinin Deprem Riski Açısından İrdelenmesi

TC Turizm Bakanlığı, 2. Turizm Şurası, Ankara, Turkey, 12 April 2002, pp.101-114

Use of Factor Analysis In Architectural Design

ISAMAFirst Interdisciplinary Conference of The International Society of The Arts, Mathematics and Architecture, San Sebastian, Spain, 07 June 1999, vol.1, pp.25-31

Strategies Related To Revitalization Of Süleymaniye And Zeyrek Quarters In Istanbul

International Conference On Studies In Ancient Structures, İstanbul, Turkey, 16 April 1997, pp.653-660

Geleneksel Konut Stokunun Sosyo-Kültürel ve İşlevsel Süreklilik Bağlamında Değerlendirilmesi

HABITAT 2-Çağlar Boyunca Anadoluda Yerleşim ve Konut Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 June 1996, vol.1, pp.59-63

Kültürel Kimlik ve İlitişimin Mimariye Etkisi

Mimarlık ve İletişim, VIII. Yapı ve Yaşam, Bursa, Turkey, 16 April 1996, pp.207-215

Effects of Cultural Identity and Communications on Architecture- Kimlik ve İletişimin Mimariye Etkisi

Mimarlık ve İletişim, VIII. Yapı ve Yaşam, Bursa, Turkey, 16 April 1996, pp.207-215

An Approach For Evaluating Users Involvement To New Building Designs at Historical Surroundings

CIB-Maintenance & Modernisation of Buildings, Rotterdam, Netherlands, 10 October 1992, vol.8

An Approach For Evaluating Users Involvement To New Building

Maintenance & Modernisation of Buildings, Rotterdam, Netherlands, 10 October 1992

Perspectives On Tourism Development: The Evaluation of Antalya Workshop- October 1991

UIA-SEA “Tourism, Heritage, Environment”, Kahire, Egypt, 17 February 1992, vol.1, pp.95-101

Textural Properties of Traditional Materials and the Possibilities of Using these Materials Today

AIC Interim Conference, 1991- Colour&Light 91, Sydney, Australia, 25 June 1991, vol.1, pp.7

A Research On The Psychological Effects Of Texture In Architecture”

AIC Symposium 1988 on Color In Environmental Design,, Winthertur, Switzerland, 07 August 1988, vol.1, pp.119-122

Industry convergence of the Environment Impact Assessment in the Artificial Semantic Differentiation Scale- Endüstrileşmenin Etkisindeki Yapay Çevrenin Değerlendirilmesinde Anlamsal Farklılaşma Ölçeği”

COPISEE-Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Konferansları Dizisi, “Mühendislikte İnsan-Makine İlişkileri” Uluslararası Sempozyumu,, Bursa, Turkey, 16 November 1987, vol.1, pp.119-122

Istanbul : A City Under the Effects of Change of Built and Environment”

IAPS 14 (14th Conference of the International Association for People-Environment Studies), Sweden, pp.1

Mevcut/Tarihi Kentlerde Turizm Yapılarında Kimlik Sorunu

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Turkey, pp.72

Books & Book Chapters

Sokak Görünümü: Arayüz Tasarımı

in: "Sürdürülebilir İSTANBUL Kentsel Tasarım Rehberi- Ek: Kontrol Listeleri", İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Polatoğlu Ç., Ed., 2017, Çiğdem Polatoğlu, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi, İstanbul, İstanbul, pp.125-150, 2017

Mimari Tasarım Eğitimi ve İlk Yıl Mimari Tasarım Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme ve Karşılaştırma

in: Mimari Tasarım Eğitimi ve Yaratıcılık, Ömür Barkul, Ayla Ayyıldız Potur, Editor, Ytü Yayınları, İstanbul, pp.85-102, 2011

Concurso International De Ideas Para La Ordenacion Oel Enterne Acueducto Romana De Segovia: Propuesta Para El Tercer Milenio

in: Concurso International De Ideas Para La Ordenacion Oel Enterne Acueducto Romana De Segovia: Propuesta Para El Tercer Milenio, -, Editor, Segovia, Segovia, pp.94-105, 2000

Concurso entry

in: Concurso Internacional De Ideas Para La Ordenacion Del Enterne Acueducto Romana De Segovia: Propuesta Para El Tercer Milenio'', Demarcacion de Segovia Ayuntamiento de Segovia, Editor, Colegio Oficial De Arquitectos De Castilla Y Leon Este, Segovia, pp.94-105, 2000