Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analysis of the Models for Life Cycle Assesssment of the Building and Building Products

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, pp.59-64, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Yapının Kullanım Sürecinde Oluşacak Yapısal Atıkları Tasarım Sürecinde Önlemeye Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.6, pp.79-89, 2015 (Other Refereed National Journals)

Biçim - Biçem ve Pencere

YAPI, no.152, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevreci Tasarım ve C2C Yaklaşımı

Çevre-Tasarım Kongresi 2013, 01 December 2013, pp.134

Yapı Ürünleri ve Kakosmi

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 November 2012, vol.1, pp.163-173

An Examination of Building Ventilation Methods in Terms of Environment and Natural Ventilation

Ecological Agenda International Conference on New Perspectives in Eco-Technologies and Eco-Economy, 01 May 2010

Yapı Dışından Kaynaklanan Yapı İçi Hava Kirleticilerinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

Tüm Politikalarda Sağlık ve Sağlık Alanında Eşitlik, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 01 October 2009

İç Mekan Boyalarının İnsan Sağlığına Etkisi

4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 November 2008

Yapı Ürünlerindeki Liflerin İnsan Sağlığı Açısından İrdelenmesi

4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 November 2008

A Systematic Approach to Solve Building Biology Related Problems

Healthy Buildings / IAQ'97 Global Issues and Regional Solutions ASHRAE Annual Conference on Healthy Buildings, 01 October 2007

Yapı Ürünlerindeki Formaldehitin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2006, pp.430-438

A Model for Life Cycle Assessment of Building Products

Healthy Buildings Creating a Healthy Indoor Environment for People, 01 June 2006

Yapı Ürünleri ve Çevre Etkileşimi - Çevre Etiketi

Eko Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, 01 November 2005

Health Effects of Earthen Building Products

First International Conference Living in Earthen Cities - Kerpic '05, 01 July 2005

Yapı Ürünlerindeki Radonun Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 October 2004

Üniversite Kütüphanelerinin Tasarımında Çevresel Etmenler

21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu, 01 October 1998

Mimarlık Eğitimi ve Yapı Biyolojisi

Mimarlık Fakültesi Eğitim Semineri, 01 June 1998

Yapı Biyolojisi, Mimarlık ve Çevre Hekimliği

I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, 01 December 1997

Yapı Biyolojisi: Kavram ve Kapsam

Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, 01 October 1995

Yapıların İç ve Dış Çevresinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, 01 October 1995

Yapı Ürünlerinin Seçiminde Çevresel Etmenlerin Önemi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu, 01 April 1994

Yapı Ürünleri Denetim ve Bilişim Sistemi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu, 01 April 1994

Books & Book Chapters